kod kp 3

Akademia

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU REGIONU KOD KUJAWSKO-POMORSKIE

28 grudnia 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczyna się proces, jaki około 50 sędziów z Krakowa wytoczyło Gazecie Polskiej za bezkrytyczne cytowanie słów premiera Morawieckiego, który zasugerował, że krakowskim Sądzie Okręgowym działa zorganizowana grupa przestępczą. Premier powiedział, że działania dyrektorów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, którzy podlegają Ministrowi Sprawiedliwości, mają związek z postawą sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którzy w tym samym czasie, gdy premier powiedział nieprawdę, w przyjętych uchwałach wyrazili wotum nieufności wobec powołanej przez ministra Ziobrę nowej prezes sądu i domagali się jej odwołania ze stanowiska. Sędziowie domagają się jedynie stwierdzenia przez sąd, że to co powiedział premier a bezkrytycznie zacytowała Gazeta Polska nie ma oparcia w faktach, nie domagają się odszkodowania. Żądanie krakowskich sędziów jest słuszne, media nie mogą bezkrytycznie powielać nieprawdy, która jeśli nie spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem, staje się faktem, co musi spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem. Popieramy żądanie krakowskich sędziów!

Zarząd Regionu 
KOD
kujawsko-pomorskie

Co to jest?

W dziale Akademia zamieszczamy ważne dla obywateli, a więc dla członków KOD szczególnie, informacje i materialy.

Poradniki zawierają przydatne informacje o działalności KOD, o zachowaniu się w kontakcie z władzami, o organizowaniu manifestacji itp.

NGO to artykuly o tym czym są organizacje pozarządowe  oraz o ważnych wydarzeniach związanych z tymi organizacjami

Opracowania to zarówno wlasne jak i przygotowane przez niezalezno organizacje opinie, opracowania, stanowiska w sprawie istotnych ustaw, wydarzeń, sytuacji i innych interesujacych dla dzialaczy KOD tematow.

Ważne teksty to zarowno napisane przez ważne osoby jak i opiniotwórczych dziennikarzy teksty dotyczące ważnych dla Polski i dla KOD spraw

Ustawy to rozdział zawierający Konstytucję RP oraz Ustawy, ktorych znajomość jest niezbędna dla ludzi działających w przestrzeni publicznej. A wiec  dla KOD.

 

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info