kod kp 3

KOD Bydgoszcz

Zebranie Zarządu Grupy Lokalnej Bydgoszcz

Ryszard Siuda 28.02.2018
Zarząd GL Bydgoszcz spotkał się 27 lutego na kolejnym zebraniu, na którym zajmował się kilkoma sprawami, z których najważniejsze, to:

  1. Relacja ze spotkania w Toruniu nt. OKW (24 lutego) oraz dyskusja na ten temat.
  2. Informacje o organizowanym w Bydgoszczy spotkaniu z prof. M. Środą.
  3. Ustalenie terminu i tematów zebrania bydgoskiej GL KOD.

Odnośnie wymienionych wyżej spraw ustalono co następuje.

Ad.1. Relacje Anny Deptuły i Karola Słowińskiego streściły zagadnienia omawiane w Toruniu. W tym centralne przygotowywanie szczegółowych wytycznych niezbędnych do właściwej realizacji zadania, jakim jest kodowska akcja Obywatelskiej Kontroli Wyborów.  Zdano też sprawę, że podobne w intencji działania zgłaszane są nie tylko w KOD-zie, ale również w partiach politycznych. W tej sytuacji pojawia się pytanie o wzajemne relacje między akcją KOD-u  a ewentualnymi innymi akcjami. Wypracowano stanowisko, że wszelkie tego typu inicjatywy powinny być traktowane jako wspóldziałanie, tzn. bez konkurowania między sobą, za to prowadzone w porozumieniu i tak, by połączenie wysiłków dało maksymalny efekt sumaryczny.

Czytaj dalej

Spotkanie z Przewodniczącym

 M.Maniszewska 11.02.2017

W sobotę 10 lutego odbyło się w Bydgoszczy spotkanie członków KOD z Krzysztofem Łozińskim, przewodniczącym Zarządu Głównego stowarzyszenia.

Po powitaniu Krzysztof  Łoziński podzielił się refleksjami związanymi z aktualną sytuacją w kraju, a ta systematycznie się pogarsza. Podkreślił, że w ostatnich dniach, po fatalnej nowelizacji ustawy o IPN, wzrosły nastroje antysemickie. Polska pod rządami PiS brunatnieje. Jest coraz większe przyzwolenie na demonstrowanie  nacjonalizmu. W efekcie jesteśmy dziś skonfliktowani niemal ze wszystkimi dotychczasowymi sojusznikami. I to nawet z tak ważnymi dla naszej obronności  jak Stany Zjednoczone i Izrael

Czytaj dalej

Choroba PIS-owska jest uleczalna

       Autorka: M.Maniszewska 20.02.2018 r

Pod hasłem „Co z tą Polską” 18 stycznia odbyło się spotkanie z Adamem Michnikiem, zorganizowane przez bydgoski KOD. Rozmowa z wybitnym intelektualistą, który działał w opozycji demokratycznej już w latach 60-tych minionego wieku była KOD-erom w dzisiejszej, trudnej sytuacji, bardzo potrzebna. Nic dziwnego, że aula Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, mimo śnieżnej zamieci, była wypełniona.  Redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” przywitały brawa, oblegli go fotoreporterzy i łowcy autografów. 

Czytaj dalej

Ratujmy kobiety

Ryszard Siuda 19.01.2018r

                              Ratujmy Kobiety – manifestacja 17.01 w Bydgoszczy

„Nie jestem za aborcją, jestem za wolnością wyboru”  –  taki plakat można było zauważyć na jednej z manifestacji w kraju. Zapewne pod tym stwierdzeniem podpisaliby się wszyscy, którzy mimo wieczornego chłodu zgromadzili się na Rynku Starego Miasta w Bydgoszczy 17 stycznia. 300-400 osób przyszło protestować przeciwko odrzuceniu przez Sejm projektu ustawy, opracowanego przez różne środowiska w ramach akcji „Ratujmy Kobiety”. Zebranie ponad 400 tysięcypodpisów (a byli pośród zbierających również KOD-erzy) nie wystarczyło, by posłowie uznali projekt za godny procedowania. Przyjęli za to projekt przewidujący kary za aborcję. 

Nic dziwnego, że zarówno Anna Wróblewska-Zawadzka, regionalna koordynatorka akcji „Ratujmy Kobiety”, jak i bydgoska organizatorka protestu, Magdalena Marcinkowska z Partii Kobiet, w ostrych słowach piętnowały postawę posłów.  W podobnym tonie – nagany dla parlamentarzystów za pozbawianie kobiet praw i swobód obywatelskich – zabierali głos reprezentanci partii Razem, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Stowarzyszenia Inicjatywa Polska, Inicjatywy Pracowniczej, a nawet reprezentant anarchistów. Wśród zgromadzonych byli także członkowie Komitetu Obrony Demokracji, Steru na Demokrację i Obywateli RP. Przeważały kobiety, ale było również wielu mężczyzn.

Tekst R. Siuda, Zdjęcia A. Deptuła

 

Czytaj dalej

Sprawozdanie z Bydgoszczy z 13 XII 2017

Tekst R. Siuda

          Kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego była okazją do wspomnień dla tych, którzy to wydarzenie pamiętają. Być może również – dla zgromadzonych na naszym wydarzeniu – do refleksji nad obecnym stanem Rzeczypospolitej. Nie było nas tak wielu jak przy okazji obchodów okrągłej rocznicy w zeszłym roku, ale kilkaset osób przybyło.

 Tamte czasy, Solidarności i stanu wojennego, bydgoszczanom kojarzą się z lokalnym przywódcą, Janem Rulewskim, dziś senatorem. KOD zaprasza senatora Rulewskiego na zgromadzenia przypominające 13 grudnia ’81, ale obowiązki parlamentarne osobisty udział w tych zgromadzeniach przeważnie wykluczają.  Zawsze jednak Senator nadsyła list zatytułowany „Słowo do Bydgoszczan zebranych na Starym Rynku”.  W tym roku, oprócz listu, przekazał nam maskę podobną do tej, w której wystąpił w senacie podczas debaty nad ustawami sądowymi. W liście Senatora, który odczytał Andrzej Bobkowski znajdujemy m.in. następujące stwierdzenia:

„(…) rozpaczliwa jest sytuacja, w której dwaj prawnicy z tytułem doktora - Jarosław Kaczyński, wynoszony do honoru naczelnika państwa i Andrzej Duda, rzeczywisty prezydent –  są zaledwie pomocnikami u boku podrzędnego prokuratora  rodem z PRL …. , który 36 lat (temu) otwierał koperty otrzymane z centrali: kogo internować lub aresztować (…)  Stan wojenny w sądownictwie przebiega od 1,5 roku mimo uwag Komisji Weneckiej, ostrzeżeń Komisji Europejskiej, ONZ, a nawet handlowego i wielkiego sojusznika Polski, czyli administracji Prezydenta Trumpa.

(…) Grudzień a.d. 2017 jest miesiącem rozpaczy. Ale w naturze człowieczeństwa tkwi przekonanie, że po upadku człowiek się podnosi i idzie.

Słowacki napomina „my nie pójdziemy waszą drogą kłamną, pójdziem przed siebie a lud pójdzie za mną”. (…)”

Czytaj dalej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info