kod kp 3

KOD Bydgoszcz

Zebranie Zarządu Grupy Lokalnej Bydgoszcz

Ryszard Siuda 28.02.2018
Zarząd GL Bydgoszcz spotkał się 27 lutego na kolejnym zebraniu, na którym zajmował się kilkoma sprawami, z których najważniejsze, to:

  1. Relacja ze spotkania w Toruniu nt. OKW (24 lutego) oraz dyskusja na ten temat.
  2. Informacje o organizowanym w Bydgoszczy spotkaniu z prof. M. Środą.
  3. Ustalenie terminu i tematów zebrania bydgoskiej GL KOD.

Odnośnie wymienionych wyżej spraw ustalono co następuje.

Ad.1. Relacje Anny Deptuły i Karola Słowińskiego streściły zagadnienia omawiane w Toruniu. W tym centralne przygotowywanie szczegółowych wytycznych niezbędnych do właściwej realizacji zadania, jakim jest kodowska akcja Obywatelskiej Kontroli Wyborów.  Zdano też sprawę, że podobne w intencji działania zgłaszane są nie tylko w KOD-zie, ale również w partiach politycznych. W tej sytuacji pojawia się pytanie o wzajemne relacje między akcją KOD-u  a ewentualnymi innymi akcjami. Wypracowano stanowisko, że wszelkie tego typu inicjatywy powinny być traktowane jako wspóldziałanie, tzn. bez konkurowania między sobą, za to prowadzone w porozumieniu i tak, by połączenie wysiłków dało maksymalny efekt sumaryczny.

 

Ad.2. Ustalono że spotkanie z prof. Środą odbędzie się w budynku NOT przy ul. Rumińskiego 6. Profesor wybrała dzień 14 marca, a organizatorzy zaproponowali godzinę 18.00. Temat spotkania, to „Etyka i Polityka”. Podjęto decyzję o rychłym rozpoczęciu anonsowania wydarzenia w mediach w sposób, który był praktykowany przy poprzednich spotkaniach.

Ad.3. Postanowiono zwołać zebranie członków bydgoskiego KOD-u w dniu 5 marca na godz. 18.00 w budynku NOT, Rumińskiego 6.  Głównymi punktami zebrania będą sprawy spotkania z prof. Środą oraz OKW.

Ryszard Siuda

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info