kod kp 3

KOD Bydgoszcz

Protest 4.07 Bydgoszcz

Małgorzata Maniszewska 4.07

KRÓL SIĘ CHYBA UCIESZYŁ

Zgodnie z obietnicą, którą złożyliśmy sobie we wtorek 3 lipca, również w środę 4 lipca spotkaliśmy się niedaleko sądu. Tym razem jednak nie bezpośrednio pod jego gmachem, gdzie pełniła dyżur niewielka grupa z transparentami „Europejskie sądy to nasze sądy”, czy „Walczymy w Europie o Sąd Najwyższy”. Większość z nas zebrała się w wygodniejszym i bezpieczniejszym dla przechodniów i pojazdów miejscu, czyli pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego. Stamtąd sąd widać, miejsca dla manifestujących więcej, a i akustyka lepsza.


Król zaś, uwieczniony na pomniku, nie tylko wystawił dokument lokacyjny dla Bydgoszczy, ale podjął w kraju reformę systemu skarbowego i administracji, wprowadził urzędy centralne, skodyfikował prawo ziemskie, a także zreorganizował sądownictwo, powołując w 1356 roku Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego na zamku krakowskim, potem sandomierskim, w Poznaniu i innych miastach królestwa. Spoglądał więc z pomnika ze zrozumieniem na to co się działo przy ulicy Pod Blankami, bo wszystko dotyczyło właśnie prawa, polskiej Konstytucji.
Zawiłości wtorkowych decyzji dotyczących Sądu Najwyższego, w tym pochodzących z Kancelarii Prezydenta wyjaśnił mecenas Michał Bukowiński. Po wysłuchaniu jego wywodów nikt już chyba nie miał wątpliwości, że I Prezes Sądu Najwyższego nie przeszła w stan spoczynku i kieruje nim w dalszym ciągu, bo nawet wg Prezydenta sędzia Józef Iwulski działa na podstawie art. 14 ustawy o Sądzie Najwyższym, co oznacza, że prof. Małgorzata Gersdorf w dalszym ciągu pełni swój urząd, a sędzia Iwulski nie jest jej następcą, zaś tylko podczas jej nieobecności będzie ją zastępował.
Kolejne wystąpienia, również przedstawicieli Nowoczesnej, Partii Zielonych, Platformy Obywatelskiej a także przedstawicieli KOD, Obywateli Rzeczpospolitej i innych pozarządowych organizacji dotyczyły już naszej patriotycznej, bo stojącej na straży Konstytucji postawy. Przecież PiS-owska czystka w Sądzie Najwyższym łamie konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziów. Musimy się temu przeciwstawiać. Mimo że kolejne posunięcia większości parlamentarnej konsekwentnie łamią zasadę trójpodziału władz, demontują państwo, nasze protesty mają znaczenie, bo to one pokazują światu łamanie praworządności w Polsce.  Donoszą o tym najpoważniejsze dzienniki brytyjskie, francuskie, niemieckie, amerykańskie i inne. Dzięki temu parlamentarzyści PE czują się upoważnieni do przesłuchiwania premiera Morawieckiego, co wczoraj miało miejsce w Brukseli. Daje to również szansę na rychłą decyzję Trybunału Sprawiedliwości UE.
Dlatego spotkamy się jutro o tej samej porze w obronie niezawisłości Sądu Najwyższego.

 
Tekst Małgorzata Maniszewska Zdjęcia Anna Deptuła

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info