kod kp 3

KOD Bydgoszcz

4 czerwca – świętuje Polska, świętuje Region

Przemysław Roszek 3 czerwca 2017

W 18 miastach w całej Polsce Komitet Obrony Demokracji świętować będzie na różne sposoby (szczegóły na końcu tekstu) najważniejszą rocznicę w nowożytnej historii Polski: 4 czerwca 1989 roku. Ale przy tej okazji KOD stanowczo wzywa też wszystkie polskie partie, by idee wolności i równości uwzględniły one wyraźnie w swoich programach.

 Już na niedawnym I zjeździe delegaci KOD z całego kraju przez aklamację uchwalili i przypomnieli, że: „4 czerwca 1989 roku, w pokojowy i demokratyczny sposób, Polacy obalili system komunistyczny trwający od ponad 40 lat. Tym zwycięstwem otworzyli drogę do nadziei innym narodom naszego regionu! Zburzenie muru berlińskiego, uznawane w wielu krajach za symbol upadku komuny, miało miejsce dopiero w listopadzie 1989 roku i było konsekwencją wcześniejszych wydarzeń w Polsce. Świętujemy wiele powstań i wydarzeń patriotycznych, lecz to właśnie 4 czerwca jest jednym z niewielu, a może jedynym, które przyniosło Polakom zwycięstwo bez daniny krwi. Zwyciężyliśmy dzięki mądrości i konsekwencji! Zwyciężyliśmy nie tylko dla siebie, ale dla Europy!”

 

Właśnie dlatego zjazd KOD, cytując słowa Władysława Frasyniuka, że „4 czerwca to najlepsza okazja, by pokazać, że Polacy nie oddadzą wolności”, zaapelował: „Europie dziś szczególnie potrzeba nadziei na nowe odrodzenie. Uwierzmy w to sami i przypomnijmy światu: znów nadzieja może przyjść z Polski. Świętujmy dzień 4 czerwca w sposób radosny, dumni z naszego wielkiego zwycięstwa! Świętujmy ten dzień również w poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo wolności, jaki otrzymaliśmy”.

I tak właśnie się stanie. Samodzielnie lub w porozumieniu z partiami opozycyjnymi i wieloma stowarzyszeniami KOD zaprasza serdecznie wszystkich obywateli Rzeczpospolitej do Białegostoku, Chorzowa, Gdańska, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Piaseczna, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Słupska, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Odbędą się tam „Marsze”, „Toasty”, „Święta” nieodmiennie posiadające w nazwie bezcenne słowo „Wolność”, wraz z przekonaniem, że „Nadzieja jest w nas” i że rujnowanie państwa prawa i wolności przez PiS spotykać się będzie z coraz większym oporem.

KOD w dedykowanym temu świętu apelu Zarządu Głównego przypomina też jednak , że „nie można mówić o demokratycznym państwie, jeżeli obywatele nie są równi w swoich prawach, a rządzący nie przestrzegają Konstytucji. Dlatego też zwraca się do wszystkich partii politycznych o uwzględnienie w swoich programach następujących kwestii:

  • przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
  • przestrzegania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
  • niezwłocznego rozpoczęcia debaty na temat rozwiązań wprowadzających związki partnerskie do polskiego systemu prawnego.

Polska ma być demokratycznym państwem prawnym, dbającym tak samo o interes każdego obywatela, bez względu na płeć, wyznanie czy orientację seksualną. 28 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, obywatele opowiedzieli się za demokratycznym państwem prawnym.

Dziś, w rocznicę pierwszych wolnych wyborów, przypominamy, że wolność i demokracja nie są dane na zawsze i każdego dnia trzeba o nie zabiegać.”

Biuro Prasowe KOD

(źródło: https://www.ruchkod.pl/kod-4-czerwca-to-swieto-wolnosci-ale-tez-wyzwanie/)

Komunikat powyższej treści ukazał się kilka godzin temu, ale do Święta przyłączają się kolejne miasta. W naszym regionie Punkty Informacyjne KOD (PIKODy) staną w Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu.

W Bydgoszczy zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na święto Starego Fordonu. Startujemy od 12:00 przy rynku Starego Fordonu, a kończymy o 17:00.

W Grudziądzu stajemy o godz.12:00 na Rynku Głównym – KOD wraz z Forum Kobiet, Nowoczesną, SLD.

W Toruniu nasz namiot stanie od godz. 11:00 do godz. 15:00 u zbiegu ulic Żeglarskiej i Szerokiej, niedaleko osiołka.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info