kod kp 3

Wydarzenia

II KOngres Praw Obywatelskich

 14-15 grudnia 2018.

Sprawozdanie z Kongresu znaeźć można pod adresem
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo

Tutaj natomiast publikujemy impresje KODowskich uczestników z naszego rejonu.

Na początek Hanka Kotwicka.

W dniach 14-15.12.2018 r. uczestniczyłam w II Kongresie Praw Obywatelskich zorganizowanym przez Adama Bodnara Rzecznika praw Obywatelskich. Całość obrad odbyła się w Muzeum Żydów Polskich Polin.


Kongres to wyjątkowe wydarzenie, o bardzo szerokim zakresie tematycznym. Tegoroczny -  skupił się na tematyce kryzysu praworządności w Polsce; na problematyce równościowej  dotyczącej sytuacji mniejszości narodowych, osób z niepełnosprawnościami, osób LGBT, imigrantów; na zagadnieniach  braku efektywności wymiaru sprawiedliwości oraz na pozornej równości praw.
Paneli dyskusyjnych  było tak wiele, że najgorliwszy uczestnik mógł wziąć udział co najwyżej w jednej szóstej zajęć, albowiem odbywały się one równolegle. Ta ograniczona możliwość uczestniczenia w zajęciach jest jedynym mankamentem kongresu.
Spotkania, w których uczestniczyłam zaaplikowały mi dużą porcje wiedzy, pochodzącej nie tylko od zaproszonych specjalistów, lecz często także od osób „z widowni”, których problematyka spotkania dotykała osobiście. Żadne ze spotkań nie było letnie, niemrawe.
Zarówno kongres ubiegłoroczny, jak i tegoroczny, uwidoczniły mi, jak wiele spraw, głównie  dotyczących  życia społecznego, praworządności, wymiaru sprawiedliwości, ochrony środowiska wymaga zmian nie tylko legislacyjnych, ale przede wszystkim zmiany postrzegania tych zjawisk przez nas, społeczeństwo. Jak wiele zależy od otwartych, sprawnych, nielękliwych  działań i postaw władz samorządowych  w zakresie niedyskryminacyjnego  podejścia do problemów mniejszości.
Drugą sprawą, którą wyeksponował kongres, to konstatacja roli i znaczenia społeczeństwa obywatelskiego. Kongres wykazał, że zaangażowanie obywatelskie - czy to w postaci działań organizacji pozarządowych, czy też ruchów ulicznych - to dziś niemała, świadoma swych możliwości siła.
W posumowaniu kongresu Adam Bodnar powiedział, że kongres ubiegłoroczny to była diagnoza. Diagnoza tego, co jest do zrobienia w zakresie praw obywatelskich i przywracania praworządności w Polsce.  Kongres tegoroczny zaś to konstatacja mocy, tej właśnie mocy obywatelskiej.

Możemy tylko zastanawiać się, co naznaczy kongres przyszłoroczny, już zapowiedziany przez Adama Bodnara.
Hanna Kotwicka Toruń, 17.12.2018.

Następnie wrażenia Jarka Zaremby

Kilka wrażeń z II Kongresu Praw Obywatelskich

Drugi kongres odbył się w dniach 14 i 15 grudnia, w rok po kongresie pierwszym. Organizatorem był
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, a gościny udzieliło muzeum Polin.
Program i relacje z kongresu można znaleźć na stronie internetowej rzecznika:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo , więc tu tylko kilka zdań o subiektywnie wybranych
elementach.
Otóż przede wszystkim wrażenie robiła skala przedsięwzięcia: około 1500 uczestników w różnym
wieku i o różnych zainteresowaniach, śledzących 43 bardzo różnorodne sesje tematyczne zgrupowane
przez organizatorów w cztery bloki tematyczne. Aby dać wyobrażenie o zakresie tematycznym
kongresu wymieńmy nazwy tych bloków wraz z jednym tylko, przykładowo wybranym, tytułem sesji
z każdego z nich: (A). Kryzys praworządności w Polsce („Kurcząca się przestrzeń dla społeczeństwa
obywatelskiego i dyskursu publicznego w Polsce”), (B) Równość – lekcja z historii („Nacjonalizm,
patriotyzm, tożsamość konstytucyjna i prawa człowieka”), (C) Biorąc prawa poważnie („Nowe
technologie, sztuczna inteligencja a prawa człowieka”), (D) Efektywność wymiaru sprawiedliwości
(„Wymiar sprawiedliwości – najmniej zreformowana władza? Od diagnozy do prawdziwej reformy”).
Niestety, nawet gdyby się chciało, można było uczestniczyć tylko w kilku wybranych wydarzeniach;
toczyły się one w sesjach równoległych w kilku salach i w różnych formach (panele, warsztaty). Do
tego należy dodać zorganizowaną w kuluarach „Wioskę praw człowieka” ze stoiskami wielu
organizacji pozarządowych. Na osobne wymienienie zasługuje rozpoczynająca kongres sesja o
charakterze ogólniejszym, wpisująca się w refleksję nad 100-leciem odzyskania przez Polskę
niepodległości, ale też nad 30-leciem polskiej transformacji ustrojowej, zatytułowana: „Co zrobiliśmy
z naszą niepodległością? Od konstytucji marcowej z 1921 do konstytucji kwietniowej 1997”.
Nie do przecenienia był aspekt poznawczy i dydaktyczny kongresu: niby wszyscy wiemy, „o co z tymi
prawami obywatela i człowieka chodzi”, ale tu z bliska było widać rzeczywisty zakres i poziom
szczegółowości tej problematyki – wystarczyło przeczytać tytuły sesji.
I wreszcie to, co rzucało się w oczy i uszy: nie tylko kompetencje merytoryczne i wiedza osób
uczestniczących w panelach dyskusyjnych, ale też sprawność i kultura ich wypowiedzi i dyskusji,
klarownośc prezentacji własnej kwestii i gotowość do słuchania interlokutora, bez przekrzykiwania się
i wpadania w słowo drugiemu. Widać w tym było i własne kompetencje, i szacunek dla słuchaczy –
naprawdę można było się wiele dowiedzieć i nauczyć.
Przygotowanie kongresu wymagało bez wątpienia wielkiej pracy koncepcyjnej i organizacyjnej -
wybór tematów, panelistów (ponad 150) i moderatorów dyskusji, a także zapewnienie sprawnego
funkcjonowania kongresu to duże przedsięwzięcie. Kongres odbył się w przypadającą właśnie 70.
rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, można go więc wpisać w pamięć tego
wydarzenia. Ale przede wszystkim pokazał on, że problematyka i praktyka praw obywatelskich i
ludzkich nie jest dziś czymś historycznie dostojnym, ale wymaga ciągłej, czujnej uwagi.

Jarosłąw Zaremba 20.12.2018Następnie Ryszard Musielak
"Były to dwa niezwykle intensywne dni obrad nad kondycją praw człowieka. Kongres stał się ważny dzięki Państwu, którzy w nim uczestniczyliście. Mamy prawo domagać się, aby prawa obywatelskie  egzekwować i żeby istniały instytucje, które je gwarantują. Musimy przekonać do nich innych obywateli. Musimy też przekraczać podziały. Prawa są przede wszystkim dla słabszych i tego dotyczyły  liczne panele. Prawa człowieka mają łączyć a nie dzielić. Wolne sądy muszą być sprawnymi sądami" - mówił RPO Adam Bodnar, podsumowując II Kongres Praw Obywatelskich. To był drugi Kongres zorganizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich Obejmował szeroko pojętą problematykę państwa prawa i praw obywatelskich. Podzielone to było na 4 bloki tematyczne:
A. Kryzys praworządności
B. Równość – lekcja z historii
C. Biorąc prawa poważnie
D. Efektywność wymiaru sprawiedliwości
To co było dla mnie najważniejsze w tych dwóch  pracowitych dniach,  to możliwość obcowania z absolutną elitą Polski, z ludźmi myślącymi , mądrymi,  kulturalnymi. Nie zauważyłem ani jednego zachowania, które dziś w Polsce dominują : napastliwości, braku szacunku dla drugiego człowieka, złej woli. Dyskusje były merytoryczne, mądre i rzeczowe, poruszane sprawy ważne dla Polski. Mimo częstych różnic w poglądach wszystko odbywało się na najwyższym poziomie, na argumenty, z wolą szukania rozwiązań , pomysłów, z myślą o Polsce. Były to dwa dni oddychania atmosferą normalnego kraju, kraju w którym zawsze chciałem żyć.
Obecni byli tacy ludzie jak A. Bodnar, B. Borusewicz, A. Strzembosz, E. Łętowska, J. Stępień, J. Hartman,  M.Matczak,  A. Friszke, M. Turski, szefowie najważniejszych Fundacji : Ewa Kulg Bielińska,  Danuta Przywara, Draginja Nadażdin, K. Wybrański , redaktorzy naczelni ważnych i cenionych przeze mnie pism : L. Jażdżewski, J. Kuisz i wielu, wielu  innych ludzi z tej "półki".
Niestety zabrakło mi bardziej znaczącego udziału KOD. Jeden panelista w dość marginalnej dyskusji to niewiele.
Takie wydarzenia jak ten Kongres podtrzymują wiarę, że istnieje ogromna energia społeczna i intelektualna ludzi, którzy chcą żyć w praworządnym państwie światłych i szanujących się nawzajem obywateli.
Ryszard Musielak Toruń 19.12.2018

W najbliższych dniach refleksje kolejnych uczestników

 

Apel do członków i sympatyków KOD kujawsko-pomorskie.

Rafał 1Po decyzji pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że nie będzie ponownie startować w nowych wyborach prezydenckich, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska stanęły przed decyzją o nominowaniu kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej.
Jednomyślną rekomendacją zarządu krajowego PO, jest rekomendacja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Czytaj więcej

TROCHĘ HUMORU NA TE TRUDNE CZASY -Ciąg dalszy

Kabaret pod złamanym paragrafem... 
Dawka humoru od mecenasa Jacka Krężelewskiego.

 Spowiedź  - odc.2

 

Czy mamy sumienie.

 

To co najważniejsze.

 
Orędzie.

Czytaj więcej

Konstytucja 3 Maja


W tym roku ze względu na panujące zagrożenie zarażeniem COVID-19,  
KOD region kujawsko-pomorski
nie organizował obchodów święta Konstytucji 3 Maja

Ale od lat zawsze byliśmy na ulicy. 
Narodowe Święto Trzeciego Maja, zwane potocznie Świętem Konstytucji 3-go Maja, 
to polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji  z 1791 roku. Święto Konstytucji zostało ustanowione w 1919, przywrócono je po okresie PRL w 1990.

Krótkie przypomnienie naszych działań…

 

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info