kod kp 3

Wydarzenia

Na razie nic złego się nie stało Ale lepiej dmuchać na zimne

W.Hermeliński30

Rozmowa redaktor Kariny Obara z Wojciechem Hermelińskim,

sędzią Trybunału Konstytucyjnego w spoczynku, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej w latach 2014-19. 

Na razie nic złego się nie stało, ale lepiej dmuchać na zimne

Karina Obara

Sędzia Wojciech Hermeliński spotkał się we wtorek na toruńskich Jordankach z mieszkańcami. Spotkanie zorganizował Komitet Obrany Demokracji

Rozmowa z Wojciechem Hermelińskim, – sędzią Trybunału Konstytucyjnego w spoczynku, byłym przewodniczącym PKW, o przyszłości i jakości wybo­rów w Polsce.

29 marca wygasła pana kadencja, jako przewodniczącego PKW. W jakim stanie od dał pan Komisję następcy, którego wskazała prezes Julia Przyłębska?

W bardzo dobrym. Na razie nowy przewodniczący przygląda się PKW i słyszę, -że dobrze sobie radzi.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego z grudnia 2017 r. po tegorocznych październikowych wyborach parlamentarnych zmieni się sposób powoływania członków PKW – 7 na 9 członków nowej PKW będzie wskazywanych przez Sejm. Jak pan to ocenia?

Niepokoi mnie to. Od początku, wraz z kolegami z PKW, bardzo krytycznie ocenialiśmy tę i inne zmiany w PKW, które proponował obóz rządzący. Jest to rugowanie sędziów ze struktur organów sędziowskich, mimo że te organy były stawiane w Europie, jako przykład bardzo dobrego rozwoju tzw. młodej demokracji, właśnie dzięki przymiotom sędziów jak niezależność i niezawisłość. Dotąd po 3 członków PKW wskazywali odpowiednio prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ustawodawca bez podania merytorycznych przyczyn postanowił to zmienić. Oczy wiście każdy ustawodawca może kształtować system wyborczy. W Niemczech czy Czechach sędziowie w ogóle nie uczestniczą przy organizowaniu wyborów, ale tam panuje inna kultura prawa. Skoro u nas po roku 1989 uznano, że uczestnictwo sędziów w wyborach będzie najlepszym zabezpieczeniem dla uczciwości i przejrzystości wyborów, to nie wiadomo, dlaczego rząd postanowił odejść od systemu, który bardzo dobrze się sprawdzał. Zwłaszcza, że żadne wybory – nie dostarczyły dotąd powodów, aby negować działania

PiS uważał, że w 2014 r. doszło do fałszerstw podczas wyborów.

Ten rzekomy zarzut nie był powiązany z osobami sędziów. Odnosił się do trybu przeprowadzania wyborów samorządowych. Chodziło o to, że wójtowie mają zbyt duży wpływ na powoływanie komisji, że ich udział w wyborach samorządowych jest zbyt intensywny i przez to mogą niewłaściwie oddziaływać na sposób wyborów. Do dziś jednak nie przedstawiono dowodów na to, że doszłoby do nieprawidłowości na skalę, która świadczyłaby o zafałszowaniu wyborów, Drobne fałszerstwa zawsze się zdarzają.

Jakie?

Na przykład, że ktoś odsprzeda jakiś głos albo ktoś z komisji dopisze jeden krzyżyk. Ale wówczas unieważnia się takie wybory w obwodzie, co nie ma przełożenia na generalny wynik.

Odebrał pan osobiście zarzut o fałszowaniu wyborów?

Pojawiły się jakieś publikacje, że PKW jest uwikłana, ale nie bardzo wiedziałem, w co. Nie były to zarzuty merytoryczne, z którymi można by było dyskutować.

Gdy był pan sędzia Trybunału Konstytucyjnego, był pan też bliski PiS, ale przeciwstawił się pan temu, co robi obecny rząd. Nie miał pan wrażenia, że oskarżenia o fałszowaniu wyborów to atak na pana?

Tak to można było odebrać, zastanawiałem się nad tym, czy nie jest to czasem uderzenie we mnie. No i za co? Byłem blisko z braćmi Kaczyńskimi od dzieciństwa, reprezentowałem Jarosława Kaczyńskiego w słynnej sprawie tzw. lojalki. W momencie, gdy PiS rozpoczęło działalność zmieniającą wymiar sprawiedliwości w Polsce, a właściwie demolującą wymiar sprawiedliwości, w tym Kodeks wyborczy, uznałem, że nie mogę tego akceptować. Obawialiśmy się, że komisarze wyborczy, którzy będą namaszczeni przez organ polityczny, to zły krok w kierunku upolitycznienia PKW, bo będą starali się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom władzy, np. układać okręgi wyborcze pod konkretną partię. Na razie tak się nie dzieje, ale lepiej dmuchać na zimne.

A czego pan się najbardziej obawia w związku ze zmianami w Kodeksie wyborczym? Bo po październikowych wyborach wszystko może się zmienić.

Podtrzymuję zdanie, że politycy powinni jak najdalej trzymać się od organów wyborczych, które powinny być niezależne. Obawiam się upolitycznienia PKW po tym, co PiS zrobił z Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym. Za PRL PKW składała się z przedstawicieli partii politycznych, to nie powinno mieć miejsca. Nie uspokaja mnie to, że PiS mówi, iż członkowie PKW nie mogą być członkami partii politycznych. Nie zmienia to faktu, że skoro są z nadania mogą być związani z obozem władzy. W nowej PKW pozostanie tylko dwóch sędziów, 7 członków będzie powoływał Sejm. Niezależność i niezawisłość, jaka cechowała dotąd PKW, była wielką wartością. Żałuję, że PiS inaczej to postrzega.

 Rozmowa PDF KLIKNIJ

 Zdjecia J. Kraśnickiego ze spotkania  →kliknij←

 

 

 


Spotkanie w Wejściówce

wejsciowka1A

Zapraszamy członków i sympatyków KOD
Na spotkanie w Wejściówce – Toruń ul. Plac Teatralny 1
W czwartek 20 lutego o godzinie 17.00
Porozmawiamy o sprawach bieżących, 

omówimy zaplanowane PIKODY
oraz porozmawiamy o akcji zbierania podpisów
dla kandydatów na prezydenta. 

Czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Regionu

KOD z napisem PNG

Toruń 15.02.2020r.

 

 

 

Stanowisko Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Komitetu Obrony Demokracji

w sprawie wyborów prezydenckich 2020 roku

 

Zarząd Regionu wyraża przekonanie, że nawet najbardziej dramatyczny wybór, przed którym stoją Polacy od czasu wyborów 1989 roku: utrwalenie i pogłębienie autorytarnej władzy Prawa i Sprawiedliwości przeciwko uczynieniu drugiego po Senacie wyłomu w tej monowładzy, nie zwalnia z obowiązku zachowania wyborczych reguł demokracji, wolności sumienia i przyzwoitości. Dlatego też, dla naszego Stowarzyszenia, jednakową wartość mają wszyscy demokratyczni kandydaci. Mamy różne poglądy ideologiczne, osobiste preferencje, różne potrzeby i możliwości wspierania kandydatów i ich sztabów wyborczych. Do czasu zakończenia I tury wyborów nie będziemy wskazywali na żadnego kandydata z grona obecnej opozycji, któremu należy udzielić poparcia.

Wyjdźmy na ulice z listami poparcia i pomóżmy zebrać podpisy wszystkim kandydatom demokratycznym. Wyboru prezydenta dokonajmy przy urnach wyborczych, nie w trakcie zbierania podpisów i podczas kampanii wyborczej.

Zarządu Regionu KOD Kujawsko-Pomorskie

Czytaj więcej

Zarząd Regionu kujawsko-pomorskiego ukonstytuował się.

zarząd

W dniu 5 lutego Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD zebrał się po raz pierwszy po wyborach celem ukonstytuowania się i podzielenia zadań. Oto ustalenia:

Czytaj więcej

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU 
KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

 OKRES SPRAWOZDAWCZY: Od styczeń 2017 do styczeń 2020

WALNE

Czytaj więcej

POD POMNIKIEM KAZIMIERZA PRAWODAWCY

BYDJak w wielu miejscach w kraju, również w Bydgoszczy, zaniepokojeni obywatele zebrali się w czwartek, 23 stycznia naprzeciw Sądu Okręgowego, przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego. (Z inspiracji tego właśnie króla pracował cały zespół ludzi biegłych w prawie i procesie sądowym nad kodyfikacją polskiego prawa. Stworzono dzięki niemu dzieło dające poczucie stabilizacji społecznej i majątkowej, niezbędnej dla trwałości ładu wewnętrznego w państwie. Warto o tym pamiętać.)

Czytaj więcej

KOD - podsumowanie Romka Spandowskiego

Autor: Roman Spandowski

RomekKiedy KOD się przed laty zaczynał, a i mój w nim udział (wiem, że nie było to dokładnie to samo), na fali  wstępnego entuzjazmu, tudzież euforii rodziły się przeambitne programy zmobilizowania społeczeństwa pod naszymi sztandarami mas narodu. Bo przecież cele  KODu są tak kompatybilne z celami dawnej i jedynej tej nazwy Solidarności…

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info