kod kp 3

Wydarzenia

II Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków

 DSC0025AW sobotę 18 stycznia 2020 w Toruniu
o godzinie 9:30, odbyło się Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji Regionu Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

W związku z zakończeniem kadencji Przewodniczacej i Zarzadu Regionu wybrano przewodniczącego i nowy zarząd, oraz nowe składy Regionalnego Sądu Koleżeńskiego i Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Wybrano też 11 delegatów na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia.

Przewodniczącą Zarządu Regionu została wybrana Aleksandra Solecka, które nie miała kontrkandydata i została wybrana jednomyślnie.

Ola

Do Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD zgłoszono i wybrano pozostałych 6 członków zarządu, szkoda, że nie było chętnych z Bydgoszczy i Włocławka - są to:

 • Kopycińska Helena 
 • Kraśnicki Jacek
 • Krężelewski Jacek 
 • Musiał Agata 
 • Piotrowski Roman 
 • Wiskirski Makary 

Zarząd1

Do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego zgłoszono 5 kandydatów, którzy zostali wybrani jednomyślnie, są to:

 • Jędrzej Daniel 
 • Koprowicz Anna 
 • Musielak Irena
 • Olszewski Andrzej 
 • Pawlak Dariusz 

Do Regionalnej Komisji Rewizyjnej zgłoszono 3 kandydatów i jak poprzednio zostali oni wybrani jednomyślnie są to:

 • Janaszczak Tomasz 
 • Stawikowska Anna Maria 
 • Wyciehowska Izabela 

Natomiast kandydatów na delegatów, na Zjazd Krajowy złoszono 16, z czego wwbrano 11 delegatów, sa to:

 • Solecka Aleksandra 
 • Kraśnicki Jacek 
 • Musiał Agata 
 • Piotrowski Roman 
 • Kopycińska Helena 
 • Cywińska Andzela 
 • Wiskirski Makary 
 • Janaszczak Tomasz 
 • Krężelewski Jacek 
 • Słowiński jan Karol 
 • Zabłocka Romana 
 • Sitkowski Piotr 
 • Turek Grzegorz 
 • Tabor Hanna 
 • Latowska Danuta 
 • Sobaszkiewicz Rafał 

Zjazd uchwalił uchwały:

KOD PNG

Uchwała nr I/   /2020

Drugiego Walnego Zebrania Członków

w sprawie kolejnych Walnych Zebrań          

            Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 18 stycznia 2020 roku zobowiązuje Zarząd Regionu do zwoływania zwyczajnych Walnych Zebrań Regionu co najmniej raz na rok.
            Jednocześnie  zgodnie ze Statutem upoważnia Zarząd Regionu do podejmowania decyzji, czy będą to Walne Zebrania Członków czy Delegatów.

            W tym drugim przypadku postuluje, by były to Walne Zebrania otwarte dla wszystkich członków KOD.

                                                           Przewodniczący Walnego Zebranie

 

KOD PNG

Uchwała nr II//2020

II Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków

w sprawie likwidacji Regionalnych Sądów Koleżeńskich Drugiego Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji 18 stycznia 2020 roku

            II Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji  zwraca się do Walnego Zjazdu Krajowego KOD o zmianę Statutu Stowarzyszenia likwidujące Regionalne Sądy Koleżeńskie, przekazujące ich kompetencje Krajowemu Sądowi Koleżeńskiego a jako instancję odwoławczą ustanawiając Walny Zjazd Krajowy.
           

                        Przewodniczący II Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków

 

Zjazd wydał oświadczenie:

KOD PNG

Oświadczenie nr I/   /2020

Drugiego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji 18 stycznia 2020 roku

            W setną rocznicę powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski z wielką wdzięcznością i głębokim szacunkiem zwracamy nasze myśli ku wszystkim, których patriotyzm, ofiarność, wysiłek,   praca i mądrość pozwoliły nam dziś cieszyć się i świętować to historyczne wydarzenie.

            Pamiętając o pokoleniach, które były przed nami, życzymy dziś naszemu regionowi i całej wspólnocie jego mieszkańców dobrego, harmonijnego rozwoju i wszelkiej pomyślności.

                                       Regionalne Walne Zebrania Członków

                                   Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego

                                     Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

 

Tekst: Jacek Kraśnicki

                                  

 

 

 

          

 

 

Apel do członków i sympatyków KOD kujawsko-pomorskie.

Rafał 1Po decyzji pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że nie będzie ponownie startować w nowych wyborach prezydenckich, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska stanęły przed decyzją o nominowaniu kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej.
Jednomyślną rekomendacją zarządu krajowego PO, jest rekomendacja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Czytaj więcej

TROCHĘ HUMORU NA TE TRUDNE CZASY -Ciąg dalszy

Kabaret pod złamanym paragrafem... 
Dawka humoru od mecenasa Jacka Krężelewskiego.

 Spowiedź  - odc.2

 

Czy mamy sumienie.

 

To co najważniejsze.

 
Orędzie.

Czytaj więcej

Konstytucja 3 Maja


W tym roku ze względu na panujące zagrożenie zarażeniem COVID-19,  
KOD region kujawsko-pomorski
nie organizował obchodów święta Konstytucji 3 Maja

Ale od lat zawsze byliśmy na ulicy. 
Narodowe Święto Trzeciego Maja, zwane potocznie Świętem Konstytucji 3-go Maja, 
to polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji  z 1791 roku. Święto Konstytucji zostało ustanowione w 1919, przywrócono je po okresie PRL w 1990.

Krótkie przypomnienie naszych działań…

 

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info