kod kp 3

KOD Toruń Powiat Ziemski

Święto Wolności 4 Czerwca w Grupie Lokalnej Powiatu Toruńskiego

autor: Makary Wiskirski

Na zaproszenie Basi i Mirka Jackiewczów spotkaliśmy się w ich domu w Krobii w piątek 2 czerwca. Czciliśmy Święto Wolności 4 Czerwca, relacjonowaliśmy Walny Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji, który odbył się w miniony weekend w Toruniu, informowaliśmy o ukonstytuowaniu się Zarządu Grupy Lokalnej.

Wraz z zaproszonymi Aleksandrą Solecką i Romanem Spandowskim, było wśród nas pięcioro delegatów na Zjazd. Roman Piotrowski opowiedział o przygotowaniach i stronie organizacyjnej Zjazdu, Ryszard Musielak opisał przebieg Zjazdu i wyniki personalne, Makary Wiskirski opowiadał o uchwałach podjętych oraz przełożonych na kolejne Walne zapowiadane na jesień (program, statut), Aleksandra Solecka opowiadała o zjazdowych kulisach i „tajemnicach” oraz o ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego a Roman Spandowski podzielił się refleksjami politycznymi na temat tego wydarzenia.

Czytaj dalej

16 maja – Walne zebranie członków Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego

Autor: Makary Wiskirski

Uchwałą nr ZRKuj-Pom/2017/04/29/12 z dnia 29 kwietnia 2017 roku Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” zwołał pierwsze zebranie członków Grupy Lokalnej Powiat Toruński Ziemski. W programie zebrania jest m. in. wybór członków zarządu Grupy oraz przyjęcie uchwał.

Zebranie odbędzie się w dniu 16 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 17:00 w sali przy ul. Magnoliowej 17 w Lubiczu Dolnym.

Członkowie Grupy zostali powiadomieni o zebraniu odrębnymi pismami w terminie przewidzianym w statucie Stowarzyszenia. Do zawiadomień dołączono projekty regulaminu obrad i porządku zebrania.

Członkostwo konkretnej grupy lokalnej nie jest warunkowane miejsce zamieszkania. W związku z tym serdecznie zapraszam na zebranie osoby, które dotychczas nie deklarowały przynależności organizacyjnej do naszej Grupy, a szczególnie osoby mieszkające poza głównymi miastami Regionu. Na życzenie (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) prześlę szczegółowy program oraz porządek zebrania.

Tymczasowy przewodniczący Zarządu Grupy
Makary Wiskirski

Pierwsze Zebranie Członków GL Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

Autor: Makary Wiskirski

16 maja 2017 r. w Lubiczu pod Toruniem odbyło się pierwsze Zebranie Członków Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego Ziemskiego, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zwołane przez Zarząd Regionu w realizacji jego uchwały o powołaniu Grupy.

Spotkanie rozpoczęliśmy od powitania przedstawicielki Zarządu Regionu Danuty Stępkowskiej, która nadzorowała przebieg pierwszego Zebrania. Powitaliśmy także Romana Piotrowskiego, również członka Zarządu, który jednak tym razem wystąpił w charakterze nowego członka naszej Grupy.

Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, przy frekwencji ponad 64%.

Czytaj dalej

PIKOD w Golubiu-Dobrzyniu

Autor: Makary Wiskirski

21 października Grupa Lokalna Powiatu Toruńskiego zorganizowała swój pierwszy PIKOD. Ekipa w składzie Ryszard Czynsz, Mirosław Jackiewicz, Ryszard Musielak, Marian Żurad-Berdychowski i Makary Wiskirski o godz. 7:00 rano rozstawiła namiot informacyjny przy targowisku miejskim w Golubiu-Dobrzyniu. Cel wyjazdu nie został wybrany przypadkowo. Postanowiliśmy nieść przesłanie KOD z dala od największych miast województwa, w teren bardziej rolniczy niż miejski, zainaugurować współpracę „jak powiat z powiatem”.

Wyjazd uznaliśmy za owocny. Odbyliśmy szereg sympatycznych lub co najmniej ciekawych rozmów, rozdaliśmy wiele materiałów informacyjnych. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy, iż KOD to nie tylko warszawiacy chodzący w manifestacjach a pokazywani w telewizji. Zebraliśmy listę ponad 10 sympatyków, z których przynajmniej jeden, a właściwie jedna, wydaje się być potencjalnym liderem. Proporcje głosów przyjaznych do nieprzyjaznych oceniamy jak 7 do 3, czyli średnia krajowa sondaży wyborczych. Momentów krytycznych, wbrew ostrzeżeniom, nie odnotowaliśmy.

Czytaj dalej

Zebranie Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego.

Autor Makary Wiskirski
W piątek 7 października 2016 r. odbyło się zebranie wyborczo-organizacyjne Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego. Dzięki uprzejmości Starosty Toruńskiego Pana Mirosława Graczyka, spotkanie miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Na pierwszą część spotkania zaprosiliśmy Pana Starostę. Poinformowaliśmy go o powstaniu w Powiecie Grupy Lokalnej KOD. Następnie Grupa złożyła na ręce Starosty Graczyka rezolucję Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOD z dnia 11 września b.r. w sprawie przestrzegania porządku prawnego oraz ochrony systemu samorządu terytorialnego oraz zaprosiła do współpracy w obszarach, gdzie jest to możliwe i pożądane. Pan Starosta wyraził zadowolenie z naszego zainteresowania sprawami samorządu i budzącą się aktywnością społeczeństwa. Grupa Lokalna zaoferowała walkę z wszelkimi zakusami PiS zmierzającymi do osłabienia samorządności lokalnej i ograniczania jego kompetencji. Już na najbliższej demonstracji będziemy podkreślać wagę tej sprawy.

W drugiej części spotkania, w obecności członka Zarządu Regionalnego Romana Piotrowskiego, odbyły się wybory: tymczasowego lidera Grupy, zgodnie z rekomendacją Zarządu Regionalnego z dnia 23 września b.r. oraz tymczasowego Zarządu Grupy. W tajnych głosowaniach wybrano:
– tymczasowego lidera Grupy – Makarego Wiskirskiego,
– tymczasowy Zarząd Grupy w składzie: Wanda Balawender-Czynsz, Barbara Jackiewicz, Irena Musielak i Marian Żurad-Berdychowski.

Czytaj dalej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info