kod kp 3

KOD Toruń Powiat Ziemski

Walne Zebranie Grupy Powiatowej

  

 11.092018 Ryszard Musielak

Zarząd Grupy Lokalnej Powiat Toruński uznał, że po prawie półtora roku od wyborów należy rozliczyć się  przed Grupą z dotychczasowej pracy i pomyśleć o przyszłości i w związku z tym postanowił zwołać Walne Zebranie. Od razu w pierwszym terminie było kworum – i to z naddatkiem, a potem frekwencja jeszcze się zwiększyła.

Poza Wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu, który jest członkiem naszej Grupy, obecna była Przewodnicząca Ola Solecka. Odwiedził nasz też przyjaciel naszej Grupy z Torunia Marian.

            Oprócz rutynowych uchwał o porządku obrad i drobnych uściśleniach Regulaminu zebranie składało się z 2 części. Podsumowaliśmy naszą dotychczasową pracę – w załączeniu jest sprawozdanie Zarządu oraz porozmawialiśmy o przyszłości. Zebranie prowadził niżej podpisany Ryszard Musielak z pomocą zastępcy Romana Piotrowskiego.

   

            Nie udało nam się zrealizować całego, trochę zbyt ambitnego Programu działania uchwalonego na pierwszym Walnym, ale jestem przekonany, że dorobek naszej Grupy – co można w sprawozdaniu wyczytać - jest imponujący. I, co bardzo ważne, w pracy wzięła udział większość członków Grupy. W związku z powstałym vacatem w Zarządzie – jeden z kolegów nie dał rady i zrezygnował – wybraliśmy nowego członka Zarządu i aktualny skład jest następujący:

Makary Wiskirski – Przewodniczący

Andrzej Łoziński – Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik i Sekretarz

Marian Żurad Berdychowski – Zastępca Przewodniczącego

Barbara Jackiewicz – Członek

Ryszard  Czynsz - Członek

            Ale najważniejsza jest przyszłość. Dyskutowaliśmy o dalszych działaniach. Wprowadziliśmy korekty urealniające program z pierwszego Walnego, przedyskutowaliśmy sprawę comiesięcznych manifestacji  mających przypomnieć społeczeństwu o łamaniu prawa przez PiS, rozmawialiśmy o działaniach związanych ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Za priorytet na najbliższy czas uznaliśmy organizowanie przynajmniej 2 razy w miesiącu Punktów Informacyjnych KOD w małych miejscowościach Regionu - nie tylko naszego Powiatu – by przekonywać ludzi do konieczności udziału w wyborach i pokazywać antysamorządowy charakter PiSu. Stworzymy dwie grupy, które na zmianę będą wyjeżdżać na PIKODY.

    

            Poza tym zwróciliśmy się do obecnych na spotkaniu członków ZR z propozycją zorganizowania Walnego Zjazdu Delegatów Regionu, by podobnie jak nasza Grupa podsumować w Regionie co było dotąd i pomyśleć co dalej. Wybraliśmy więc już pięcioro delegatów.  Nasi Delegaci na ewentualny Zjazd to : Wanda Balawender Czynsz, Irena Musielak, Jan Piątek, Andrzej Sinoradzki i Piotr Szubarga.

            Zebranie przebiegało w bardzo przyjacielskiej atmosferze i oprócz spełnienia swoich podstawowych zadań, było wydarzeniem sprzyjającym dalszemu poznaniu się i konsolidacji Grupy.                                                                                                            
                                                                                                               Ryszard Musielak

W załączeniu skrót Sprawozdania Zarządu z dzialalności Grupy.

Sprawozdanie z działalności Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego za okres 16 maja 2017 – 10 września 2018

 

 1. Spotkania Grupy

Odbyło się 6 merytorycznych spotkań i 2 towarzyskie:

 1. Święto Wolności - piknik 2.06.2017 (ze sprawozdaniem z I WZKD) u pp. Jackowskich
 2. Wykład „Portret socjologiczny polskiego wyborcy” – dr M. Wincławska 27.06.2017; także dla GLT
 3. Wykład „Niezależność sędziów i sądów” – mec. J, Kwietnicki 7.09.2017; także dla GLT
 4. Zebranie Grupy 15 listopada 2017 – sprawy różne + film „Co to są prawa człowieka. Wykład M. Nowickiego” także dla GLT
 5. Zebranie Grupy 20 grudnia 2017 – dyskusja „Co dla KOD oznacza obecna sytuacja. Jakie formy działania przyjąć?”
 6. Wykład „O partiach, które nie budują wspólnoty”- dr M. Wincławska, 27 lutego 2018; także dla GLT
 7. Majówka 5 maja 2018 u pp. Jackiewiczów
 8. Jak walczyć z autorytaryzmem – wykład prof. R. Backer 29 maja 2018. także dla GLT

 

 

 1. Organizacja Punktów Informacyjnych KOD.

Odbyliśmy, całkowicie własnymi siłami, 9 PIKODów, rozmawiając z ludźmi w mniejszych miejscowościach i rozdając każdorazowo po kilkaset ulotek i innych materiałów. Było to: Chełmno, Włocławek, Kowalewo Pomorskie, Wąbrzeźno, Grudziądz, Brodnica, Chełmża 2 x, Golub. Raz byliśmy na wyjazdowym proteście sądowym – w Świeciu.

 1. Elektroniczne publikacje periodyczne
  W okresie od 16 maja do 17 grudnia ukazało się 9 ostatnich numerów ToPIK (Toruński Powiatowy Informator Kodowski), nr 35 do nr 43; krótki opis minionych i planowanych wydarzeń, dla członków i sympatyków KOD, adresowany do ok. 120 odbiorców
  Od 30 października 2017 ukazuje się  Wszechnica (dotąd 17 numerów) – biuletynu skierowanego do działaczy i członków KOD, zawierającego informacje z działania NGO, z działania KOD w Regionie, przeglądów opiniotwórczej prasy, filmów itp.
 1. Komunikacja wewnętrzna

            Funkcjonuje system mailowego i telefonicznego powiadamiania członków Grupy. Od niespełna miesiąca wdraża się system „łącznikowy”: przewodniczący dzwoni do 4 łączników, każdy z nich dzwoni do 3 lub 4 osób zawiadamiając tym samym po 6 -7  członków.

 1. Inne działania
  1. List do min Anny Zalewskiej i jej odpowiedź
  2. Liczny udział - kilka do kilkanaście osób w wyjazdach (6 wyjazdów) na demonstracje do Warszawy, Gdańska
  3. Udział wielu członków i sympatyków z Grupy w lipcu, listopadzie, grudniu 2017 w „Łańcuchu Światła” i czerwcu, lipcu 2018 w protestach w obronie niezależności sądów. (razem 26 protestów)
  4. 31 października i 21 listopada 2017 oddaliśmy hołd Piotrowi S., Szaremu Człowiekowi
  5. W marcu 2008r zainicjowaliśmy i współorganizowaliśmy Obywatelskie Obchody 50. Rocznicy wydarzeń Marca '68 (spotkanie z Aleksandrem Smolarem, wieczór autorski Sabiny Baral)
  6. Nabycie ze środków Grupy namiotu i stolika do PIKODów. kwiecień 2018
  7. 05 2017 i 30.06/1.07.2018 – delegaci uczestniczyli w I i II Walnym Zjeździe Krajowym Delegatów KOD
  8. Opracowanie i wydrukowanie na własny koszt Grupy ok 10 tys różnych ulotek na użytek całego Regionu.
  9. Udział w akcji koszulki KONSTYTUCA na osiołku i na Koperniku, w Chełmnie.- sierpień 201810.
  10. Poza tym: udział w szkoleniu na temat tworzenia prawa i projektu Ustawy o jawności, udział w szkoleniu n.t. komunikacji i negocjacji, udział w szkoleniu n.t. mediów społecznościowych, udział w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie i zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich Kongresie Praw Obywatelskich w Warszawie, udział w pracach zespołu NGO, udział w KODowskim think tank
 1. Składki członkowskie

            Na 31 członków składki płaciło w miarę systematycznie 21 osób. Przeprowadzono jedną akcję przypominania mailowego o składkach, w lutym 2018.

 1. Funkcjonowanie w mediach.

            Każde wydarzenie Grupy, zazwyczaj z fotorelacją, ukazuje się na stronie www, na profilach FB. Informacje są także wysyłane do lokalnych mediów (Wyborcza, Pomorska, Nowości, DD Toruń, ototorun, TVP Bydgoszcz).

            Na stronach www i profilach FB ukazało się również kilkadziesiąt notek, artykułów i polemik autorstwa członków Grupy.

 1. Zarząd Grupy.

            Działał w składzie 4-osobowym – wskutek rezygnacji piątego członka.
            Pierwsze spotkanie Zarządu zostało poświęcone podziałowi zadań między jego członkami.

            Zarząd odbył w raportowanym okresie łącznie 7 posiedzeń, na których dyskutowano o działaniach Grupy i podejmowano konkretne decyzje w sprawach Grupy..

                                                           Za Zarząd
                                      Przewodniczący GL Makary Wiskirski

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info