kod kp 3

KOD Toruń

Uchwała

Uchwala 2017/10/30/02 Zarządu Grupy Lokalnej Toruń Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 30 października 2017 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu

§ 1

Po rezygnacji Ryszarda Mosiołka, na spotkaniu w dniu 30.10.2017, na podstawie § 24, ustęp 1 Statutu Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji z dnia 5.06.2016, Zarząd jednomyślną decyzją dokooptował nowego członka Zarządu Romana Spandowskiego.

§ 2

W osobnej uchwale Zarząd dokona nowego podziału obowiązków w ramach tego ciała, dotychczas określonych w Uchwale 2017/06/22/01.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info