kod kp 3

KOD Toruń

Protokoł z zebrania z 31X ZGLok Toruń

31.10 br., godz. 18.00, pod tablicą Solidarności. Dodatkowo Aleksandra Solecka zaproponowała akcję mailingową, polegającą na masowym wysyłaniu do wszystkich parlamentarzystów RP manifestu p. Piotra. Tematem od strony informatycznej zajmie się Jan Dokurno.

4. Danka Stępkowska zaproponowała akcję - zbiórkę darów przed Bożym Narodzeniem, z przeznaczeniem dla hospicjum w Toruniu, schroniska dla zwierząt oraz dla dzieci uchodźców, aktualnie czekających na przekroczenie granicy RP w Brześciu (słodycze). Celem wsparcia członków KOD w trudnej sytuacji osobistej i materialnej, Andrzej Olszewski zaproponował stworzenie funduszu pomocowego (tu trzeba jeszcze dograć szczegóły, ewentualnie zbiórka w Wejściówce). Dary będzie można przynosić do 06.12 br., do siedziby zarządu przy ul. Sobieskiego, we wtorki i czwartki godz. 17.00 – 19.00.

 

5. Święto Niepodległości 11.11 br. – wyjazd do Warszawy na uroczystości KOD pod nazwą „Niepodległa Europejska”, Plac Zamkowy, godz. 12.00. Osobom, które zostają w Toruniu, proponujemy przyłączenie się do miejskich obchodów dnia niepodległości. Danka Stępkowska zaproponowała złożenie wiązanki pod pomnikiem J. Piłsudskiego.

6. W związku z decyzją Rady Miasta Torunia o nadaniu trasie średnicowej północnej imienia prezydenta Raczkiewicza, składamy wniosek o nazwanie imieniem prof. Bartoszewskiego ronda znajdującego się w lewobrzeżnej części Torunia, stanowiącego ciąg komunikacyjny z mostem im. gen. E. Zawackiej.

7. Kontynuujemy temat uczczenia pamięci wybitnego torunianina – Marka Wakarecego, poprzez nadanie jednej z sal Centrum Koncertowo-Kongresowego JORDANKI w Toruniu jego imienia. Rodzina nie wyraziła sprzeciwu. Rozważamy także możliwość zbiórki pieniędzy na koncercie charytatywnym podczas jednego z występów Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, z którą przez lata był związany p. Wakarecy. Z zebranych pieniędzy chcemy sfinansować tablicę pamiątkową.

8. Film „Notatki z ciemności. Aleppo” będzie wyświetlony w CSW, w dniu 25.11 br., godz. 17.00. Wstęp wolny, do dyspozycji jest ok. 130 miejsc.

9. Zgłoszenie Torunia jako miasta uczestniczącego w trzeciej „Literiadzie”. Tematem zajmuje się Danka Stępkowska.

10. Andrzej Olszewski zgłosił pomysł ogólnopolskiego konkursu o najbardziej prounijny region w Polsce. Członkowie i sympatycy KOD przesyłaliby zdjęcia obiektów, które zbudowano / odnowiono przy udziale środków unijnych.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info