kod kp 3

KOD Toruń

Manifestacje

 Jan Kwiatkowski 31.07.2018          
                                                 

Uwagi  o  dalszej działalności KOD-u  po protestach w Obronie Sądu  Najwyższego.

   Rozpocznę  od ogólnej uwagi o protestach   w okresie  -już prawie trzyletnich  - rządów PIS-u  .  PIS  nigdy nie przejmował  się poważnie   manifestacjami  , które nie umniejszały  poparcia  PIS-u w jego elektoracie.  Jedyny wyjątek  stanowiły protesty kobiet   przeciwko  zaostrzeniu ustaw aborcyjnych , bo tam  protestowały również  kobiety  z elektoratu PIS-u.  PIS nie miał  też  faktycznie   problemów  z zeszłorocznymi – licznymi -  manifestacjami  w obronie Sądów Powszechnych.

To przecież A. Duda je zawetował  i rozładował manifestacje.  A dalej   PIS-owiec Duda  , w porozumieniu ze swoim mistrzem - prezesem  , osiągnęli to co PIS chciał.  Bo tak naprawdę  Kaczyńskiego i PIS interesuje  tylko  władza  i to władza bez kontroli  , a nie jakaś Polska  i jej sprawy .   Dlatego , łamiąc Konstytucję  , PIS  podporządkował    sobie Trybunał Ko instytucyjny, Sądy ,  a w tym Sąd Najwyższy,  media ,  policję, uczynił  groteskę z Sejmu  i Senatu ,  zakłamał historię  i narzucił sztucznych bohaterów narodowych.  Dlatego  też   nie respektuje  wymagań  Unii Europejskiej ,  bo dla Kaczyńskiego   wymaganie praworządności  jest istotnym   ograniczeniem jego  ciągotek do autorytaryzmu i  zaspokojenia chorych ambicji  .  Jak na razie Kaczyński osiągnie swój cel, jeśli  utrzyma poparcie  na poziomie 35-40 %.   Obecnie pojawiają się głosy, że przegraliśmy  w obronie praworządności , bo manifestacje nic nie dały.  To nie tak trzeba na to patrzeć.

   Niebezpieczeństwo  PIS-owskich poczynań dla  Polski , dla  wszystkich obywateli tego kraju  ( w tym dla elektoratu PIS-u)  jest olbrzymie  i wymaga nagłośnienia gdzie tylko można. Dlatego manifestacje  przeciwko PIS-owskiej  władzy są bardzo potrzebne,  tylko powinny  mieć  lepiej sformułowany dalekosiężny cel. Manifestacje powinny być organizowane co jakiś czas ( np., co dwa tygodnie  lub co miesiąc – wypowiedź Marka Borowskiego  ) . Głównym celem tych manifestacji powinno być stopniowe formułowanie aktu oskarżenia dla PIS-u  za całokształt  jego rządów   ( wypowiedź Władysława Frasyniuka) . Ja bym tutaj dodał, że akt oskarżenia powinien    być  formułowany  osobno  na płaszczyźnie prawnej i obok drugi , na płaszczyźnie moralnej.   Dla wielu obywateli w Polsce jest oczywiste , że PIS jest środowiskiem przestępczym  i niemoralnym. 

   Tak powinno być w całej Polsce . Chciałbym jeszcze dodać uwagę  o manifestacjach w Toruniu.  One mogą być organizowane przed Sądem  Rejonowym , ale  powinny też wychodzić na ulicę Szeroką  . To wychodzenie ma  na celu, aby zobaczyła nas większa grupa ludzi, w tym stronnicy PIS-u.  To jednak ma sens tylko wtedy, gdy   zgromadzenie będzie dostatecznie liczne ( co najmniej 200 uczestników lub więcej) . Gdy grupa będzie zbyt mała ( np. 50 osób) ,  to lepiej nie wychodzić, bo dla PIS-owców będzie to argument, że  mało obywateli nas popiera i , że większość uznaje faryzejską władzę PIS-u .  Jestem przekonany, że  jeżeli takie manifestacje będą dużo wcześniej nagłaśniane , to  przyjdzie znacznie więcej manifestantów.  Przecież, przeciwnicy PIS-u nie zniknęli, tylko  jest mniejsza wiara w skuteczność  manifestacji  jako sposobu nacisku na PIS.

                                                                                                              Jan Kwiatkowski

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info