kod kp 3

NGO

Formy prawne organizacji pozarządowych.

Autor: Ryszard Musielak

Najbardziej typowe formy organizacji pozarządowych to : fundacje i stowarzyszenia. Stowarzyszenia mogą być rejestrowe (to przypadek Komitetu Obrony Demokracji) lub zwykłe. Prócz tego istnieją inne mniej formalne sposoby działania społecznego.

Co to jest fundacja?

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływana dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażona w majątek przeznaczony na realizację tych celów,

Istotą fundacji jest istnienie majątku przeznaczonego przez fundatora (fundatorów) na publicznie użyteczny cel. Opiekę nad majątkiem oraz odpowiedzialność za realizację celów przejmuje, po zarejestrowaniu fundacji, zarząd.
Co to jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie to grupa osób (przyjaciół, znajomych itp), które mają wspólne zainteresowania lub wspólne cele, które chcą razem rozwijać i osiągnąć.

Czytaj dalej

Jak finansowane są organizacje pozarządowe?

Autor: Mirosław Jackiewicz
Można się zastanawiać, jakie jest znaczenie III sektora (NGO) w gospodarce, oraz jaki jest jego potencjał zatrudnieniowy. Tak, ten sektor może się również rozwijać się pod tym względem, tworząc np.: przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Możemy wskazywać różne odpowiedzi na pytanie „po co jest trzeci sektor”? Odpowiadamy na nie, odwołując się do kategorii potrzeb, których sektor jest odzwierciedleniem. Jednak to nie jedyna odpowiedź i może nie najważniejsza. Trzeba bowiem pamiętać, że te organizacje to najbardziej bezpośredni przejaw wolności. Ich działanie może przynosić określone korzyści, ale jest także wartością samą w sobie – organizacje to demokracja „w działaniu”. I to w działaniu, które leży u podstaw dużej rzeszy naszego społeczeństwa, bo są to działania lokalne, wewnątrz społeczności lokalnych.

Czytaj dalej

Po co nam organizacje pozarządowe?

autor: Ryszard Musielak

Staraliśmy się w serii artykułów przybliżyć co to są organizacje pozarządowe, czym się zajmują, ile ich jest w Polsce i na świecie, jaka jest ich prawna postać, jak są finansowane… Zastanówmy się na koniec do czego te organizacje konkretnemu człowiekowi są potrzebne. Wyróżniłbym tu takie trzy płaszczyzny.

Tam gdzie Państwo nie sięga, lub sięga nieudolnie, tam gdzie coś „nie działa” albo działa źle pojawiają się właśnie organizacje społeczne. Gdy jest kłopot z bezdomnymi, gdy trzeba posadzić drzewa na ulicy, gdy w miasteczku po południu nie wiadomo co robić i zostaje tylko picie wódki, pojawia się inicjatywa prywatnych ludzi, którzy widzą to z bliska i starają się w miarę swych sił problemowi zaradzić. Nie zawsze i nie wszędzie? Ale bez nich nasz świat wyglądałby dużo gorzej. Ich zaangażowanie, poświęcony czas i umiejętności pomagają ludziom, „załatwiają” problemy. To nie są jacyś „inni”, to tacy ludzie jak my, którym się chce, którym nie jest wszystko jedno. I to już wystarczający powód by docenić organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info