kod kp 3

NGO

Organizacje pozarządowe w liczbach

Autor: Ilona Musielak

Po informacjach co to są NGO i czym się zajmują chcielibyśmy przekazać informacje jaka jest skala działalności organizacji pozarządowych w Polsce i innych krajach. 

NGO w Polsce

Ilość organizacji pozarządowych w poszczególnych województwach:

 

NGO 1

 

 

Informacje o organizacjach pozarządowych w Polsce :


Ile jest NGO w województwie kujawsko-pomorskim i czym się zajmują ?

W województwie kujawsko-pomorskim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 5861 fundacji i stowarzyszeń z czego ok. 500 zajmuje się zagadnieniami związanymi z społeczeństwem obywatelskim, demokracją, tolerancją, przestrzeganiem prawa. To nasi naturalnie sojusznicy. Jeśli potrafimy wykorzystać ten potencjał nie zrażając ich i mądrze współpracując to możemy znacząco zwiększyć nasze możliwości skutecznego działania.
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie oznaczało to 28 organizacji na 10 tys. mieszkańców.

NGO na świecie

Jak wygląda liczba NGO w różnych krajach na świecie?

Liczba organizacji w poszczególnych krajach zależy w dużej mierze od prawnych uwarunkowań sektora, a także tego, czy w statystykach i oficjalnych rejestrach uwzględnione są wszystkie formy prawne, czy – jak w przypadku Wielkiej Brytanii – informacja o liczbie podmiotów dotyczy tylko wybranej grupy organizacji.

Dodatkowo, na różnice między liczbą organizacji może też wpływać aktualność rejestru: organizacje pozarządowe to podmioty, które często figurują w rejestrach, choć faktycznie nie prowadzą już działalności. Wszystkie te zastrzeżenia należy wziąć pod uwagę porównując dane na temat liczby organizacji pozarządowych w różnych krajach, a przede wszystkim ich liczby per capita (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców), których rozstrzał – jak pokazuje poniższa tabela– jest od 25 (w Wielkiej Brytanii) do 242 (w Szwecji) organizacji na 10 tys. mieszkańców.

 

Państwo

Ilość organizacji Ilość na 10000 mieszkańców.

Wydatkowa środki w mln Euro

       
Szwecja 232216 242,1 21600
Norwegia 115000 220,5 11330
Niemcy 616254 76,4 89170
Belgia 113513 108,9  
Portugalia 61268 58,6 9183
Czechy 128720 125,5 1403
Polska 123975 32,2 6003
Węgry 62152 62,8 4630
Wielka Brytania 166311 25,9 50908
USA 950000 29,8 1608900
Kanada 85000 26,8

55309

 

Czy NGO w Europie i Ameryce Północnej zajmują się tym samym, co organizacje w Polsce?

Wspólną cechą organizacji pozarządowych we wszystkich krajach jest duże zróżnicowanie obszarów aktywności.

W większości opisywanych krajów obszar działania na rzecz kultury, rekreacji, hobby i sportu (a więc związany z szeroko rozumianą ekspresją dążeń, zainteresowań czy potrzeb) stał się dominujący. Wyjątek stanowią:

  • Portugalia, gdzie największy (33%) udział mają organizacje pomocy społecznej;
  • Wielka Brytania, gdzie najwięcej – 23% – stanowią organizacje zajmujące się edukacją i badaniami, na drugim miejscu znalazły się organizacje zajmujące się pomocą społeczną (18%);
  • Szwecja, w której 28% sektora to organizacje zajmujące się rozwojem i mieszkalnictwem, a dopiero na drugim miejscu (25%) te działające na rzecz kultury, rekreacji, hobby i sportu.

Ilona Musielak

Grupa zainteresowań NGO

Przygotowane na podstawie stron: www.ngo.pl, federacja-ngo.pl i www.kujawsko-pomorskie.pl/

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info