kod kp 3

NGO

Czym zajmują się organizacje pozarządowe?

Autor: Ryszard Musielak

W kolejnym artykule mającym przybliżyć temat społeczeństwa obywatelskiego, a więc jego podstawowego składnika: organizacji pozarządowych będzie o tym czym zajmują się te organizacje.

Do organizacji pozarządowych zaliczamy właściwie wszystko co nie jest władzą ani gospodarką, a istnieje w przestrzeni społecznej :

 

 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń
 • fundacje
 • kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe
 • organizacje takie jak Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, koła łowieckie, komite­ty społeczne
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • partie polityczne
 • związki zawodowe
 • samorządy zawodowe
 • federacje i konfederacje pracodawców
 • izby gospodarcze i rzemieślnicze
 • organizacje kościelne
 • związki rolników, kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich
 • grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samo­pomocowe.


Zakres zainteresowań organizacji pozarządowych jest niezmiernie szeroki. To takie działalności jak: bezpieczeństwo i ratownictwo, dobroczynność, działalność międzynarodowa, edukacja i wychowanie, ekologia i zrównoważony rozwój, Kultura i tradycja, media, nauka i technika, ochrona zdrowia, polityka społeczna, religia, rozwój lokalny, sport i hobby, technologia, wolontariat, współpraca z biznesem, z uczelniami i wiele innych.
Szczególnie dla nas interesująca jest ta część organizacji pozarządowych, które w różny sposób i w różnym zakresie zajmują się sprawami społeczno – politycznymi, obywatelskimi.
Tutaj można wydzielić organizacje zajmujące się takimi tematami jak:
Działalność na rzecz mniejszości narodowych
Upowszechnienie praw kobiet i działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
Działania wspomagające rozwój demokracji.
Działania na rzecz wspierania integracji europejskiej oraz współpracy między narodami Szczególne formuły w tej grupie to :
Grupa organizacji typu „watch dogi” – monitorujące różne dziedziny życia publicznego i pracę instytucji publicznych np Sejmu.
„Think tanki” – grupy ekspertów, doradców, specjalistów lub osób zainteresowanych daną dziedziną życia i po dyskusji czy innych formach działania opracowujących wnioski, opracowania, propozycje proponowane podmiotom decyzyjnym
Jak widać nasz zakres zainteresowań dzielą setki i tysiące innych organizacji. To z jednej strony ostrzeżenie : nie wpadajmy w zarozumialstwo, nie jesteśmy jedyni , najlepsi, ale z drugiej to ogromny plus – mamy z kim współpracować, od kogo się uczyć, „dzielić” obowiązkami, nie musimy zajmować się wszystkim, bo może inni zrobią to lepiej.

 

Ryszard Musielak
Grupa zainteresowań NGO

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info