kod kp 3

Opracowania

STANOWISKA EKSPERTÓW PRAWNYCH FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO W SPRAWIE USTAW SĄDOWYCH

Autor:Makary Wiskirski
Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego wypracował stanowiska w sprawie projektów ustaw zaprezentowanych 26 września br. przez Prezydenta RP i dotyczących Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

Eksperci uznali, że niezbędna reforma wymiaru sprawiedliwości powinna być przeprowadzona w oparciu o głęboką analizę funkcjonowania władzy sądowniczej.

 

Liczne przepisy projektu ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają Konstytucję RP, a jego przyjęcie w obecnym kształcie będzie szkodliwe dla systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zmiany ustroju i zasad funkcjonowania Sądu Najwyższego powinny być wprowadzane ze szczególną dbałością o zachowanie zasad podziału władzy, niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w całości narusza Konstytucję RP. Rozwiązania zaproponowane w projekcie podnoszą stopień upolitycznienia KRS oraz stanowią bardzo poważne zagrożenie dla zachowania elementarnych standardów niezależności sądów i niezawisłości sędziów w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

W załączeniu dwa stanowiska Fundacji. (niniejsza publikacja z inicjatywy Ryszarda Musielaka)

Stanowisko ekspertow prawnych ws_prezydenckiego projektu ustawy o KRS

Stanowisko ekspertow prawnych ws_prezydenckiego projektu ustawy o SN

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info