kod kp 3

Rada Regionu

2017.02

                                                      

Informacja nr 5 o pracach Rady Regionu

            W dniu 6 lutego 2017 w siedzibie Zarządu Regionu w Toruniu odbyło się piąte spotkanie Rady Regionu.

            Członkowie Rady Regionu wymienili się uwagami nt. funkcjonowania i powoływania nowych stron grup lokalnych na Facebooku. Dominuje przekonanie, że większą wiarygodność posiadają treści KOD na stronie internetowej (www.kodkp.info). Grupy wyznaczą osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji o działalności grupy do lokalnej prasy i na strone internetową. Zarząd Regionu opublikuje listę autoryzowanych stron/grup Facebookowych.

Czytaj dalej

2016.12

                                          

 

      Informacja nr 4 o pracach Rady Regionu

             W dniu 29 grudnia 2016 r. odbyło się czwarte spotkanie Rady Regionu.

            Rada omówiła sytuację w krajowym KOD, możliwy przebieg wydarzeń do 11 stycznia 2017 włącznie. Przewodniczący grup lokalnych podzielili się informacjami nt. planów organizacji wydarzeń lokalnych.

            Następnie omówiono przygotowania do walnego regionalnego zebrania członków w dniu 22 stycznia, szczególnie w kontekście rozwiązań regulaminowych. Wymieniono informacje nt. propozycji grup lokalnych co do kandydatów do władz regionalnych.

(mw)

 

11.2016 B

                                          

Informacja nr 3 o pracach rady Regionu

      W dniu 21 listopada 2016 r. w siedzibie Zarządu Regionu w Toruniu odbyło się trzecie spotkanie Rady Regionu.

       Rada zarekomendowała Zarządowi Regionu odbycie regionalnej konferencji programowej. Możliwe terminy to połowa grudnia lub podczas Regionalnego Walnego Zebrania Członków w dniu 22 stycznia 20117 r.

       Wobec ogłoszonego terminu krajowego Walnego Zebrania Delegatów, zebrani opowiedzieli się w większości przeciwko udzielaniu poparcia dla inicjatywy zwołania krajowego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

       Rada zaproponowała Zarządowi Regionu przeprowadzenie Strajku Obywatelskiego w dniu 13 grudnia w formie akcji ulotkowej.

       Członkowie Rady stwierdzili, że są chętni w grupach do udziału w dyżurze Pod Licznikiem w Warszawie. Proponowany termin to 10/11 grudnia 2016.

(mw)

2016.11 A

                                           

                                                               

                                          Informacja nr 2 o pracach Rady Regionu

            W dniu 7.11.2016 w siedzibie Zarządu Regionu w Toruniu odbyło się drugie spotkanie Rady Regionu. Obecni byli: Marek Giermakowski, Kazimierz Ołtarzewski, Małgorzata Radzimska, Elżbieta Wesołowska, Rafał Sobaszkiewicz i Makary Wiskirski oraz przedstawiciele Zarządu Regionu: Andrzej Bobkowski, Zuzanna Lewicka-Burek i Aleksandra Solecka.

            Wskazano osoby ze wszystkich grup lokalnych i miast do kontaktów z „Gazetą Wyborczą”. Omówiono problemy z aktywnością członków i sympatyków, regionalną stronę www, zlecenia z grup lokalnych dla grupy Edukacja, problemy dotyczące uruchomienia grupy lokalnej w Inowrocławiu, sprawy konta na wpłaty donacji na rzecz Regionu, spotkanie z Adamem Michnikiem 1 grudnia, wyjazd Pod Licznik do Warszawy oraz kwestie publikacji ustaleń z prac Rady Regionu.

(mw)

 

26.10 Rada Regionu

                                              

W dniu 26.10.2016 roku odbyło  się pierwsze spotkanie Rady Regionu, statutowego ciała doradczego Zarządu Regionu. Wszystkie organa i ciała pozostają nadal tymczasowymi.

            Zgodnie ze Statutem, w spotkaniu brali udział przewodniczący zarządów wszystkich grup lokalnych lub wyznaczeni przez nich członkowie zarządów oraz dwie przedstawicielki Zarządu Regionu (Aleksandra Solecka i Zuzanna Lewicka-Burek).

            W części organizacyjnej wybrano przewodniczącego Rady Regionu (Makary Wiskirski, przewodniczący GL Powiatu Toruńskiego) oraz dwoje zastępców przewodniczącego Rady (Helena Maria Kopycińska, przewodnicząca GL Grudziądz/Wąbrzeźno i Marek Giermakowski, członek zarządu GL Świecie/Chełmno).

            Uwzględniając doradczy wobec Zarządu charakter Rady Regionu ustalono, że przedmiotem jej prac będzie:

  1. wydawanie opinii na wniosek Zarządu Regionu, w tym opiniowanie projektów regulaminów uchwalanych przez regionalne walne zebrania członków/delegatów,
  2. formułowanie własnych opinii w sprawach związanych z organizacją działań Regionu,
  3. przedstawianie Zarządowi Regionu stanowiska w imieniu grup lokalnych,
  4. sygnalizowanie Zarządowi Regionu potrzeby zmiany w sposobie funkcjonowania struktur organizacyjnych oraz odpowiedzialnych za nie osób,
  5. sygnalizowanie Zarządowi Regionu potrzeby zwołania nadzwyczajnego walnego regionalnego zebrania członków/delegatów,
  6. wymiana doświadczeń i opinii między grupami lokalnymi,
  7. koordynacja wydarzeń w grupach lokalnych.

            W kolejnej części zebrania omówiono planowane wydarzenia, wymieniono doświadczenia z akcji  oraz sformułowano zapytanie do Zarządu Głównego (via Zarząd Regionu) dotyczące finansów Stowarzyszenia.

  • 1
  • 2

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info