kod kp 3

Rada Regionu

26.10 Rada Regionu

                                              

W dniu 26.10.2016 roku odbyło  się pierwsze spotkanie Rady Regionu, statutowego ciała doradczego Zarządu Regionu. Wszystkie organa i ciała pozostają nadal tymczasowymi.

            Zgodnie ze Statutem, w spotkaniu brali udział przewodniczący zarządów wszystkich grup lokalnych lub wyznaczeni przez nich członkowie zarządów oraz dwie przedstawicielki Zarządu Regionu (Aleksandra Solecka i Zuzanna Lewicka-Burek).

            W części organizacyjnej wybrano przewodniczącego Rady Regionu (Makary Wiskirski, przewodniczący GL Powiatu Toruńskiego) oraz dwoje zastępców przewodniczącego Rady (Helena Maria Kopycińska, przewodnicząca GL Grudziądz/Wąbrzeźno i Marek Giermakowski, członek zarządu GL Świecie/Chełmno).

            Uwzględniając doradczy wobec Zarządu charakter Rady Regionu ustalono, że przedmiotem jej prac będzie:

  1. wydawanie opinii na wniosek Zarządu Regionu, w tym opiniowanie projektów regulaminów uchwalanych przez regionalne walne zebrania członków/delegatów,
  2. formułowanie własnych opinii w sprawach związanych z organizacją działań Regionu,
  3. przedstawianie Zarządowi Regionu stanowiska w imieniu grup lokalnych,
  4. sygnalizowanie Zarządowi Regionu potrzeby zmiany w sposobie funkcjonowania struktur organizacyjnych oraz odpowiedzialnych za nie osób,
  5. sygnalizowanie Zarządowi Regionu potrzeby zwołania nadzwyczajnego walnego regionalnego zebrania członków/delegatów,
  6. wymiana doświadczeń i opinii między grupami lokalnymi,
  7. koordynacja wydarzeń w grupach lokalnych.

            W kolejnej części zebrania omówiono planowane wydarzenia, wymieniono doświadczenia z akcji  oraz sformułowano zapytanie do Zarządu Głównego (via Zarząd Regionu) dotyczące finansów Stowarzyszenia.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info