kod kp 3

Rada Regionu

11.2016 B

                                          

Informacja nr 3 o pracach rady Regionu

      W dniu 21 listopada 2016 r. w siedzibie Zarządu Regionu w Toruniu odbyło się trzecie spotkanie Rady Regionu.

       Rada zarekomendowała Zarządowi Regionu odbycie regionalnej konferencji programowej. Możliwe terminy to połowa grudnia lub podczas Regionalnego Walnego Zebrania Członków w dniu 22 stycznia 20117 r.

       Wobec ogłoszonego terminu krajowego Walnego Zebrania Delegatów, zebrani opowiedzieli się w większości przeciwko udzielaniu poparcia dla inicjatywy zwołania krajowego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

       Rada zaproponowała Zarządowi Regionu przeprowadzenie Strajku Obywatelskiego w dniu 13 grudnia w formie akcji ulotkowej.

       Członkowie Rady stwierdzili, że są chętni w grupach do udziału w dyżurze Pod Licznikiem w Warszawie. Proponowany termin to 10/11 grudnia 2016.

(mw)

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info