kod kp 3

Rada Regionu

2017.02

                                                      

Informacja nr 5 o pracach Rady Regionu

            W dniu 6 lutego 2017 w siedzibie Zarządu Regionu w Toruniu odbyło się piąte spotkanie Rady Regionu.

            Członkowie Rady Regionu wymienili się uwagami nt. funkcjonowania i powoływania nowych stron grup lokalnych na Facebooku. Dominuje przekonanie, że większą wiarygodność posiadają treści KOD na stronie internetowej (www.kodkp.info). Grupy wyznaczą osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji o działalności grupy do lokalnej prasy i na strone internetową. Zarząd Regionu opublikuje listę autoryzowanych stron/grup Facebookowych.

 

            Rada Regionu postanowiła nie rekomendować wystąpienia do Zarządu Głównego KOD o zmianę daty Zjazdu Krajowego na termin po wynikach audytu Zarządu Głównego. Stanowisko powyższe wynika z założenia, że audyt finansowy nie odpowie na żadne „polityczne” wątpliwości wokół członków Zarządu Głównego.

            Ustalono, że grupy lokalne wyznaczą po dwie osoby, które w terminie do 20 lutego będą zbierać propozycje programowe i propozycje zmian do Statutu KOD, które zostaną przedstawione na Zjeździe Krajowym. Zespoły, którym przewodzić będą Ryszard Musielak i Dominik Stajnbart opracują je w sposób umożliwiający przedstawienie ich na Zjeździe.

            Na podstawie projektów: regulaminu powoływania grup lokalnych oraz regulaminu walnego zebrania grupy lokalnej, przygotowanych przez Jana Karola Słowińskiego, wkrótce rozpocznie się ponowne powoływanie grup lokalnych zgodnie z obowiązującym Statutem KOD.

            Zasady finansowe w KODzie dopiero są ustalane. Prawdopodobnie będą dwa szczeble „janosikowego”: małe regiony będą uprzywilejowane w stosunku do większych, małe grupy lokalne będą uprzywilejowane w stosunku do większych.

            Na dzień 20 lutego zaplanowana została debata KOD nt. zagrożeń samorządności wynikających z inicjatyw ustawodawczych PiS. Uczestnikami będą parlamentarzyści i przedstawiciele partii pozaparlamentarnych oraz samorządowcy z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego a gośćmi wszyscy KODerzy.

(mw)

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info