kod kp 3

Rada Regionu

2018.01

     Makary Wiskirski 3.02.2017

                                    

Notatka z posiedzenia Rady Regionu

nr 9 w dniu 29.01.2018

w siedzibie Zarządu Regionu w Toruniu

 Obecni statutowi członkowie Rady: Helena Maria Kopycińska, Jacek Kraśnicki, Jan Karol Słowiński, Makary Wiskirski

Obecni członkowie ZR: Aleksandra Solecka, Roman Piotrowski, Agata Musiał, Przemysław Roszek

Obecni zaproszeni z głosem doradczym: Andżela Cywińska, Bernard Gajewski, Aleksander Ohla, Jerzy Oleszczuk

Zaplanowany porządek:

  1. omówienie ogólnopolskiej inicjatywy Obywatelskiej Kontroli Wyborów i możliwości jej realizacji w naszym Regionie,
  2. omówienie inicjatywy sprawozdawczo-programowego regionalnego walnego zebrania członków/delegatów,
  3. wybór władz Rady Regionu,
  4. sprawy wniesione.

Ad 1    Makary Wiskirski przedstawił założenia inicjatywy OKW na tle  bieżącej sytuacji KOD.          

            Jerzy Oleszczuk wskazał na burmistrza Koronowa jako źródło wiedzy i dobry kontakt do wszystkich burmistrzów w Regionie.          

            Agata Musiał zasugerowała zorganizować lokalne debaty na tematy wyborcze.          

            Przemek Roszek przedstawił stanowisko Rady Regionów, aby 1 lutego o godz. 13:00 zorganizować w całej Polsce konferencje prasowe otwierające OKW.

           Działa już strona www.okw.info.pl

            Aleksandra Solecka wskazała, że trzeba stosować różne formy aktywności: szkolenia, działania profrekwencyjne, budować struktury.

           Wszyscy podkreślali, że należy lokalnie weryfikować osoby zgłaszające się do pracy przy OKW, bo zgłaszają się one centralnie i nie zawsze wiadomo, kto jest kto.

            Wszyscy zebrani potwierdzali, że OKW jest właściwą formą aktywności dla KOD w obecnej chwili i należy rekomendować włączenie się w to jak najszerzej, także we współpracy z lokalnymi działaczami partyjnymi, samorządowymi i innymi.

Ad 2    Zebrani zgodzili się, że w KOD należy obecnie wykazać aktywność, podejmować inicjatywy skierowane raczej na zewnątrz, niż do wewnątrz. A takimi byłyby regionalne zebrania sprawozdawcze lub programowe czy poprzedzające je zebrania grup lokalnych poświęcone wyborowi delegatów.

            Wobec tego Rada Regionu rekomenduje zorganizowanie wspólnego regionalnego spotkania grup lokalnych z OKW jako tematem wiodącym. Grupa Lokalna Bydgoszcz podjęła się organizacji spotkania.

Ad 3    W głosowaniu Makary Wiskirski (Grupa Lokalna Powiat Toruński) został wybrany przewodniczącym Rady Regionu a Helena Maria Kopycińska (Grupa Lokalna Grudziądz-Wąbrzeźno) i Jacek Kraśnicki (Grupa Lokalna Toruń) – zastępcami przewodniczącego.

Ad 4    Przemek Roszek przedstawił inicjatywę Rady Regionów, aby w pierwszej dekadzie marca  zorganizować w całym kraju manifestacje przed urzędami wojewódzkimi pod hasłem „Demokracja nie może umierać w ciszy”. Zebrani nie rekomendują tej formy działania.

            Makary Wiskirski zaproponował, aby w to miejsce organizować raczej co miesiąc – dwa konferencje prasowe nt. postępów prac w sprawie OKW. Propozycję zaopiniowano pozytywnie.

            Andżela Cywińska wskazała, że należy zastanowić się, co KOD powinien zrobić, aby w opinii publicznej zrzucić z siebie miano obrońcy elit.

            Aleksandra Solecka przedstawiła informacje finansowe dot. Regionu. W roku 2017 podczas zbiórek publicznych zebraliśmy 8.468,88 zł. Ze składek członkowskich zebrano: w 2016 – 8.804,00 zł, w 2017 – 23.305,00 zł. Tzw. ściągalność składek wynosi ok. 38%. Jest 280 osób, które nie wpłaciły ani złotówki. Grupy lokalne powinny zająć się tymi osobami (dostaną ich wykazy).

            Na bazie informacji finansowej Przewodniczącej zastanawiano się także, jak utrzymać więcej niż jedno biuro w regionie (a taki jest wymóg Zarządu Głównego), czy jest możliwe, i na ile może być przydatnym narzędziem, planowanie przychodów ze zbiórek publicznych (Aleksander Ohla). Jan Karol Słowiński podkreślał, że nie należy krępować się zbiórek publicznych, że wszędzie są one podstawą działalności stowarzyszeń. Makary Wiskirski zobowiązał się zaproponować wzór na obliczanie kwoty przysługującej każdemu regionowi na pokrycie kosztów wynajmu biur (zamiast reguły „jeden region – jedno biuro”) - do przedstawienia Zarządowi Głównemu.

Na tym zebranie Rady Regionu zakończono.

Notatkę sporządził:

Makary Wiskirski

30.01.2018

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info