kod kp 3

Rada Regionu

2018.02

Andżela Cywińska 22.02.2018

Protokół ze spotkania Rady Regionu

W dniu 19.02 br. w siedzibie regionu kujawsko-pomorskiego KOD w Toruniu, przy ul. Sobieskiego 35, spotkali się członkowie Rady Regionu.

Spotkanie prowadził Jacek Kraśnicki – przewodniczący GL Toruń i wiceprzewodniczący Rady Regionu KOD K-P.

Pozostali uczestnicy spotkania:

 

Aleksandra Solecka – przewodnicząca zarządu regionu kujawsko-pomorskiego KOD

 

Przemysław Roszek – skarbnik regionu kujawsko-pomorskiego KOD

Ewa Mikuła – członek zarządu regionu kujawsko-pomorskiego KOD, pełnomocnik OKW regionu K-P

Elżbieta Wesołowska – GL Włocławek

Tomasz (Borkowski?) – GL Włocławek

Jerzy Oleszczuk – GL Bydgoszcz

Andżela Cywińska – GL Toruń

  1. 02 br., godz. 15.30 – inauguracja akcji Obywatelska Kontrola Wyborów (OKW) w regionie kujawsko-pomorskim. Poza członkami KOD z naszego regionu w wydarzeniu udział wezmą członkowie zarządu głównego: Krzysztof Łoziński, Magdalena Filiks i Aleksandra Solecka. Spotkanie członków regionu poprzedzi konferencja prasowa (godz. 15.00). Jacek Kraśnicki przedstawił propozycję prezentacji multimedialnej, uczestnicy spotkania zgłosili różne sugestie odnośnie poprawienia poszczególnych sformułowań i wizualizacji. W połowie marca br. zarząd główny KOD zainauguruje akcję na poziomie ogólnopolskim. Pełnomocnikiem regionu kujawsko-pomorskiego jest Ewa Mikuła.
  2. Ola Solecka przedstawiła pomysł ZG – wysyłanie przez członków KOD kartek z wezwaniem do premiera Mateusza Morawieckiego - „Polska wolna od faszyzmu”. Kartki należy podpisać i wysłać indywidualnie (preferowane) lub w przesyłce zbiorczej. Dla naszego regionu zostało zamówionych 1.500 kartek. Akcja będzie prowadzona w sposób ciągły.
  3. Kontynuacja tematu siedziby biura regionu – w związku z brakiem innych możliwości lokalowych, przez kolejne 6 miesięcy pozostajemy w biurze przy ul. Sobieskiego (do końca sierpnia br.). Dyskusja na temat potrzeb w zakresie biura oraz możliwości jakie proponuje rynek. Od 01.03 br. wracają dyżury w każdy czwartek, godziny… (?).
  4. Plan ramowy działań lokalnych (na następne pół roku):

Wydarzenie

Gdzie?

Kiedy?

Regionalna inauguracja OKW

Toruń, hotel Mercure / wydarzenie regionalne

24.02, godz. 15.30

Spotkanie z mec. Dubois

Toruń, UMK Wydział Prawa

26.02, godz. 16.30

50. rocznica wydarzeń marcowych ‘68

Toruń, event organizują osoby związane bezpośrednio z tymi wydarzeniami (m. in. Anna Stawikowska, Roman Spandowski)

Do ustalenia

Od tego się zaczęło… 2. rocznica nieopublikowania wyroku TK

Toruń, manifestacja przy pomniku Kopernika / inne miasta / plakaty

09.03, godz. ……

Śpiewamy Odę do radości – hymn UE

Włocławek, gdzie? / wydarzenie regionalne

23.03, godz. ……

75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Oświadczenie Rady Regionu

19.04 br.

Święto flagi – 02.05 / 227. Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja – PIKODy regionalne

Region kujawsko-pomorski – wszystkie miejscowości / dokładne lokalizacje do ustalenia

02 i 03.05, dokładne godziny do ustalenia

14. rocznica przystąpienia Polski do UE – manifestacja ogólnopolska organizowana przez KOD

Warszawa

06.05, godz. ….

29. rocznica wyborów 04.06.1989 r. - manifestacja ogólnopolska organizowana przez KOD

Warszawa

Dokładna data będzie podana później

PIKODy - powiązane z promocją idei OKW

Cały region

Wiosna / lato, sugerowane 2 x w miesiącu (dokładne daty i częstotliwość do ustalenia)

Rocznicowe uroczystości miejskie / regionalne / lokalne / samorządowe

Cały region - współuczestnictwo

Cały rok

Sporządziła: Andżela Cywińska

GL Toruń

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info