kod kp 3

Regionalny Sąd Koleżeński

I Posiedzenie

Toruń 8.02.2017r


Regionalny Sąd Koleżeński

            Dnia 07 lutego 2016 r odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu  inauguracyjne posiedzenie Sądu Koleżeńskiego wybranego na  I Walnym Zebraniu Członków Komitetu Obrony Demokracji  Regionu Kujawsko Pomorskiego.  
            Tym razem Sąd jest już w pełni legalny, ma przed sobą trzyletnią kadencję. Pewnym utrudnieniem w początkowym okresie jest brak Regulaminu, który uchwalić musi Krajowy Sąd Koleżeński. Ale nie jest to przeszkoda w pełnieniu przez Sąd Regionalny swoich zadań.
Zapoznano się dokładnie ze statutowymi zadaniami, obowiązkami i zakresem działania Regionalnego Sadu Koleżeńskiego. Dokonano wyborów wewnętrznych, w wyniku których Sąd ukonstytuował się następująco:
Przewodniczący :   Ryszard Musielak
Zastępca Przew. :   Wojciech Zarzycki
Sekretarz            :   Andrzej Olszewski
Członkowie        :  Tadeusz Kaniewski
                           :   Krzysztof Ołtarzewski

Następnie opracowano uproszczoną instrukcję zgłaszania spraw do Sądu Koleżeńskiego. Przedyskutowano zakres spraw jakimi Sąd powinien się zajmować. Przyświecać nam będą dwa cele: dobre relacje wewnątrz KOD i pozytywny obraz Stowarzyszenia na zewnątrz. Uzgodniliśmy, że wstępne postępowanie w zgłoszonych drobnych sprawach będą badane i moderowane indywidualnie, za porozumieniem członków Sądu, a dopiero w razie problemów z załatwieniem sprawy lub w przypadku spraw poważniejszych Sąd działał będzie w większym składzie - minimum 3 osobowym.   

            Na stronie kodkp.info opublikowany zostanie skład Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, sposób kierowania spraw do Sądu oraz informacja o formie składania wniosków do Sądu.                                                            
                                                                Notatkę  przygotował Ryszard Musielak                      

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info