kod kp 3

Regionalny Sąd Koleżeński

Interpretacja Statutu

Toruń 03.07.2017r

Ryszard Musielak                                                                                Zarząd Główny

Przewodniczący                                                                      Komitetu Obrony Demokracji

Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
Region Kujawsko Pomorski

            Zwracam się w imieniu Regionalnego Sądu Koleżeńskiego do Zarządu Głównego jako jedynego uprawnionego do interpretacji Statutu podmiotu o podanie interpretacji  & 22 pkt 5 Statutu.
„Członkowie komisji rewizyjnych oraz sądów koleżeńskich wszystkich szczebli nie mogą  być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia.” 


W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie, czy dopuszczalne jest łączenie funkcji Członka Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Regionalnego Sądu Koleżeńskiego przez jedną osobę. Nie jest to pytanie teoretyczne, gdyż w naszym Sądzie ma miejsce właśnie taki przypadek. Jeden z członków naszego Sądu Regionalnego został wybrany do Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
Jednocześnie prosimy o podanie interpretacji także &24  pkt 1 Statutu:
„W trakcie kadencji, w miejsce ustępujących członków władz krajowych i terenowych  każdy organ władz Stowarzyszania ma prawo uzupełnić swój skład o dowolne osoby pod  warunkiem, że są one członkami Stowarzyszenia. Uzupełnienie członków organu w  powyższym trybie jest dopuszczalne, jeśli nie przekracza 1/3 składu tego organu.  Kadencja członków organu, którzy zostali powołani w jego skład w powyższy sposób,  kończy się wraz z upływem kadencji całego organu.” 
Chodzi o wyjaśnienie czy oznacza to możliwość uzupełnienia składu do 1/3 członków w trakcie trwania całej kadencji, czy też jednorazowo można dobrać do 1/3, a gdy zajdzie taka potrzeba w kolejnej sytuacji można ponownie dobrać do 1/3 członków danego organu władzy.Oczywiście w tej drugiej interpretacji umożliwiałoby to w trakcie kadencji wymienienie   więcej niż 1/ 3 startowego składu.
Prosiłbym o możliwie szybką odpowiedź.           
                                                                       Z KODowskim pozdrowieniem
                                                                                  Ryszard Musielak 
Do wiadomości:
Zarząd Regionu Kujawsko Pomorskiego KOD
Członkowie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
Regionu Kujawsko Pomorskiego KOD

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info