kod kp 3

Inne Dokumenty

Komunikat Zarządu Głównego

Alekasandra Solecka 22.02.2018r

W dniach 15,16 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego.
W posiedzeniu wzięło udział 8 członków zarządu.

Pierwszy dzień obrad w całości poświęcony był dyskusji o strategii. W tej części zarządu udział wzięli również zaproszeni w charakterze ekspertów goście: doktor nauk społecznych Maciej Roman Gdula oraz profesor Bartłomiej Nowotarski, prawnik, konstytucjonalista, politolog.


Było to podsumowanie dyskusji z kilku poprzednich zarządów, które zakończyło się prezentacją przygotowaną przez Bartłomieja Nowotarskiego. W prezentacji zebrane zostały poszczególne zagadnienia i przedstawione propozycje działań. Ustalono harmonogram kolejnych spotkań. Następne spotkanie robocze i dyskusja nad dokumentem odbędzie się z udziałem przedstawicieli zarządów regionów Kodu. Termin takiego spotkania ustalony zostanie po konsultacji z zarządami regionów, które odbędą się w tym tygodniu.
Podjęta została uchwała powołująca Bartłomieja Nowotarskiego na pełnomocnika zarządu ds. strategii. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Po analizie wniosków z dyskusji z Maciejem Gdulą zaplanowano kolejne spotkanie, a także kilka roboczych spotkań poza Warszawą z członkami Kodu.

Przedyskutowano również Ogólnopolski Projekt Kodu “OKW” pod względem kosztów, zasobów IT, oraz współpracy z innymi organizacjami. Za koordynację projektu z ramienia zarządu odpowiadać będzie Małgorzata Lech Krawczyk oraz Magdalena Filiks.

W związku z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa oraz kwestią ochrony danych osobowych, a także nowymi wymogami RODO umówiono spotkanie z niezależną kancelarią prawną w Warszawie. Spotkanie odbędzie w poniedziałek 26 lutego. Za kontakt z kancelarią i opracowanie poszczególnych zagadnień odpowiada Jarosław Marciniak.

Omówiono kalendarz wydarzeń na kolejne 6 miesięcy z uwzględnieniem marszu 6 maja i 4 czerwca. W ciągu tygodnia opracowana propozycja trafi do konsultacji do zarządów regionów. Za organizację i koordynację wydarzeń odpowiadać będą Jarek Rodzik, Magda Filiks i Jarek Marciniak przy wsparciu pozostałych członków zarządu.

Omówiono projekt ogólnopolskiej kampanii dotyczącej promocji wartości europejskich, obecności Polski w Unii Europejskiej oraz korzyści płynących z bycia członkiem wspólnoty. Na przygotowanie wstępnych materiałów graficznych i promocyjnych przeznaczony został oddzielny budżet. Za kontakt z agencją reklamową i koordynację z ramienia zarządu odpowiada Magdalena Filiks.

Kolejnym tematem była kwestia realizacji budżetu, założeń nowego budżetu, możliwości ograniczania kosztów, a także pozyskiwania funduszy na cele statutowe oraz poszczególne projekty.
Jarek Rodzik przedstawił aktualne przychody ze składek i darowizn w ujęciu rocznym oraz miesięcznym z podziałem na regiony i analizę wyników. Dane szczegółowe rozesłane zostaną do zarządów regionalnych. Zagadnieniom finansów oraz kolejnego budżetu stowarzyszenia poświęcone zostanie w całości kolejne spotkanie zarządu. Za finanse oraz rozdzielanie księgowe przychodów ze składek i darowizn odpowiadają z ramienia zarządu Aleksandra Solecka, oraz Jarosław Rodzik.
Poza posiedzeniem zarządu odbyło się również organizowane przez Aleksandrę Solecką spotkanie ze skarbnikami regionów.

25 lutego odbędą się wybory do władz regionu Mazowsza.
Sprawnie działający region Mazowsze jest nieodłącznym i bardzo ważnym ogniwem całego naszego stowarzyszenia.
W imieniu Zarządu Głównego życzymy powodzenia wszystkim zgłoszonym kandydatom, a członkom regionu dobrej i konstruktywnej atmosfery na walnym regionu

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info