kod kp 3

Działalność

Zespół ds NGO

przygotował: Ryszard Musielak 22.02,2018

                                                                                                                                                                              20 .02.2018 r 

Co dotąd robi Zespół ds. organizacje pozarządowe?

            Zarząd Regionu 28 listopada 2017 r powołał "Zespół do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi" (jako jeden z nowych 4 zespołów roboczych) i powołał Ryszarda Musielaka na jego koordynatora.
Grupa osób zainteresowanych tematyką organizacji pozarządowych podjęła aktywność już wcześniej, przed powołaniem zespołu.
            W dniach 8 i 9 września jego członkowie wzięli udział w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych gdzie zapoznali się z wagą, znaczeniem i skalą ruchu organizacji pozarządowych w Polsce. Przygotowaliśmy cykl artykułów na temat NGO przybliżających różne aspekty działania tych organizacji. Zostały one zamieszczone na stronie kodkp.info (obecnie w zakładce Akademia / NGO) oraz w wydawnictwie członków i sympatyków KOD-u "KODfraternia".


            W związku z "Ustawą o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Instytucie Wolności"  monitorowaliśmy prace parlamentu nad jej przygotowaniem. Zapoznaliśmy się z opiniami ekspertów organizacji pozarządowych na temat jej projektu, a także umówiliśmy się na spotkanie w Biurze Poselskim z  panią Poseł Joanną Scheuring Wielgus, która w sejmie tą problematyką się zajmuje. Pani Poseł  zapoznała nas zarówno ze szczegółami tworzenia, jak i istotnymi elementami tej ustawy.

Przygotowaliśmy w związku z tym szkic merytorycznego uzasadnienia, korzystając z którego Zarząd Regionu Kujawsko Pomorskiego (jako pierwszy w Polsce) przyjął stosowne Oświadczenie.
            W dniach 8 i 9 grudnia członkowie zespołu (ale też dzięki rozpropagowaniu tego wydarzenia sporo zainteresowanych osób z Regionu)  wzięli udział w zorganizowanym w Warszawie przez Rzecznika Praw Obywatelskich Pierwszym Kongresie Praw Obywatelskich w Polsce.
            Wzięliśmy też udział (w styczniu br.) w warsztatach organizowanych w Toruniu przez Fundację "Stabilo" i inne regionalne NGO dotyczących procesu stanowienia prawa oraz nowej ustawy " O jawności życia publicznego",  która przynosi nowe zagrożenia dla obywateli.
            Obecnie przygotowujemy się do  nawiązania kontaktów z NGO w Regionie, by wspólnie działać w ważnych dla obywateli sprawach , w najbliższym czasie w sprawie Ustawy o jawności życia publicznego.

            19.02 odbyło się spotkanie Zespołu, na którym przedyskutowaliśmy sprawy, którymi chcielibyśmy się zająć we współpracy z NGOsami. Postanowiliśmy umówić się na spotkanie z kierownictwem Wojewódzkiej Federacji. Organizacji Pozarządowych, a następnie skontaktujemy się z organizacjami mającymi zbliżone do KOD cele.
W pracy Grupy uczestniczy dotąd 8 członków  KOD z Torunia i Grupy Powiatowej.

                                                                                              Ryszard  Musielak.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info