kod kp 3

Działalność

AKCJA PLAKATOWA W REGIONIE KUJAWSKO-POMORSKIM

14.03.2018

9 lutego 2018 roku mijają dwa lata, odkąd rząd PiS nie uznaje mocy prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i odmawia jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

Przypominamy, że obowiązek publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wynika z ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Jednocześnie w tych dniach sędziowie sądów powszechnych w wielu rejonach i okręgach wzywają władze państwowe do zaprzestania działań niszczących fundamenty państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom. Jednocześnie sędziowie proszą obywateli Rzeczpospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego.

Komitet Obrony Demokracji będzie prowadził przez tydzień w całej Polsce akcję przypominającą o tym haniebnym fakcie. Dlatego w wielu miastach rozwiesimy plakaty w sprawie Trybunału Konstytucyjnego a w Regionie Kujawsko-Pomorskim będą również plakaty z treścią oświadczenia sędziów sądów powszechnych.

Naszym nieustającym obowiązkiem jest pamiętanie i przypominanie wszystkim obywatelom, jak bezprawne i niegodziwe działania podjęła obecna władza przeciwko porządkowi prawnemu, wymiarowi sprawiedliwości i całemu społeczeństwu.

Pamiętajmy! Od dwóch lat, każdego dnia, rząd PiS i jego premierzy oraz tzw. sędziowie-dublerzy zajmujący pokoje w Trybunale Konstytucyjnym łamią Konstytucję!

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info