kod kp 3

Działalność

Spotkanie w Warszawie

09.04.2018 Aleksandra Solecka

   Warszawskie spotkanie Komitetu Obrony Demokracji

W dniach 7 i 8 kwietnia  odbyło się w Warszawie spotkanie  Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji z przedstawicielami Regionów. Nasz Region reprezentowała niżej podpisana oraz Makary Wiskirski i Ryszard Musielak.

Tematy spotkania były trzy. Obywatelska Kontrola Wyborów, Plan dzialania KOD do końca roku  oraz wstęp do dyskusji programowej na temat strategii KOD.

Informacje na temat tego spotkania będziemy publikować sukcesywnie w miarę otrzywywania i opracowania materialów. Bo spotkanie było ważne i konstruktywne.

 

 Na razie najważniejsze i najpilniejsze sprawy.

15 kwietnia od godz. 12-14 stawiamy PIKOD-y w naszym regionie i w całym kraju.  Nie może Nas zabraknąć. Dlatego prośba, abyście przyłączyli się i zgłosili w swoich miastach PIKOD – zaczynamy realizację ogólnopolskiego planu  działania na najbliższy okres.

Materiały na PIKOD dostaniecie z Regionu.
Będą to:
1/ ulotki 
2/ flagi małe – unijne
3/ balony
4/ pocztówki – Polska wolna od Faszyzmu
Oczywiście jak zawsze rozdajemy gazetki oraz zaczynamy zbierać podpisy pod projektem Flaga

W wielkim skrócie spotkanie dotyczyło wspólnych regionalnych działań KOD-u :
I. Projekt „Obywatelskiej kontroli wyborów”. Udział wzięli przedstawiciele Zarządów Regionalnych oraz Pełnomocnicy do spraw OKW.
a. Omówienie projektu, jego celu i zamierzeń oraz stopnia realizacji.
b. Rozmowa dotycząca przebiegu projektu w regionach – wymiana doświadczeń


 1. Projekt: miesięczne działania KOD
  a. Omówienie koncepcji projektu.
  b. Omówienie założeń na poszczególne miesiące.
  c. Projekt „Solidarity in truth”
  d. Front Europejski.
  e. Projekt Flaga.
  f. Projekt Konstytucja RP.
  g. Projekt PiKOD Polska

III Dyskusja programowa o strategii KOD.
Załączam przygotowany przez  ZG plan  comiesięcznych  działań KOD przyjęty do realizacji przez Regiony - na razie na dwa pierwsze miesiące.
                                                                                       Aleksandra Solecka

                              Działania comiesięczne KOD.

 1. Cele i założenia.

Rozpowszechnienie informacji dotyczących najważniejszych kwestii związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Każdy miesiąc będzie tematycznie związany z określoną wartością, zasadą przynależną demokratycznemu państwu. Wspólny, spójny i zunifikowany przekaz we wszystkich regionach. Wspólne materiały promocyjne i informacyjne przygotowywane we wsparciu i konsultacji merytorycznej autorytetów z danej dziedziny. Projekt będzie realizowany w powiązaniu z „Projekt PiKOD Polska”.

 1. Organizatorzy i partnerzy.

Organizatorem projektu jest Komitet Obrony Demokracji. Na poszczególnych etapach nawiązana została również współpraca z różnymi partnerami.

III.                Czas realizacji projektu.

Projekt realizowany jest od IV 2018 do XI 2018.

 1. Główne daty i działania.

Kwiecień 2018          - miesiąc Konstytucji

Akcja edukacyjna zakłada działania podnoszące świadomość społeczną w zakresie praw i wolności, jakie gwarantuje nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. KOD musi wyposażyć obywateli w wiedzę, która pozwoli im świadomie dawać odpór propagandzie.    Te działania są również odpowiedzią na zapowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczącą referendum konstytucyjnego. Działania, które rozpoczynamy w kwietniu będziemy konsekwentnie kontynuować do listopada.

Daty PiKODów edukacyjnych:

15 kwietnia               

22 kwietnia

Maj 2018                     - miesiąc Wspólnoty Europejskiej

Przez wieki Europa była ideą, nadzieją na pokój i wzajemne zrozumienie. Zjednoczenie Europy przyniosło nam pokój i dobrobyt. Zaowocowało poczuciem wspólnoty i pozwoliło przezwyciężyć podziały. W Unii Europejskiej urzeczywistniamy nasze wspólne ideały: centralnym punktem odniesienia dla naszych wartości jest człowiek. Jego godność jest nienaruszalna. Jego prawa są niezbywalne. Prawa kobiet i mężczyzn są równe.

1 maja                          akcesja Polski do Unii Europejskiej, Święto Pracy,

3 maja                          Rocznica uchwalenia Konstytucji Majowej,

12 maja                      Ogólnopolski marsz Europejski w Warszawie,

19/20 maja                  PiKOD,

 

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info