kod kp 3

Uchwały i oświadczenia

Uchwała Nr ZRKuj-Pom/2017/01/05/2

Zarządu Regionu Kujawsko Pomorskiego KOD z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia rezolucji o łamaniu wszelkich standardów demokracji parlamentarnej dokonywanego przez obecną władzę

§ 1

Zarząd Regionu Kujawsko Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji stanowczo sprzeciwia się łamaniu wszelkich standardów demokracji parlamentarnej dokonywanego przez obecną władzę. Protestujemy przeciwko ograniczaniu dostępu do informacji dziennikarzom, przeciwko bezpodstawnemu wykluczaniu z obrad posła, przeciw uchwalaniu przez jeden klub parlamentarny najważniejszej ustawy – ustawy budżetowej, przeciw obradowaniu bez możliwości stwierdzenia kworum, przeciw oszustwom w liczeniu głosów. Takie działania rządzącej partii oddalają Polskę od kręgu cywilizowanych państw demokratycznych.

Dziękujemy posłom opozycji za odwagę i nieustępliwość w walce o wolność, demokrację oraz przestrzeganie prawa.

Tylko presja społeczna może zatrzymać dokonywaną przez władzę PiS destrukcję Państwa. Dlatego Zarząd Regionu Kujawsko Pomorskiego KOD wzywa wszystkie Grupy Lokalne do organizowania demonstracji i pikiet protestacyjnych.

Koordynację terminów akcji Zarząd Regionu powierza Radzie Regionu. Do członków i sympatyków KOD zwracamy się o liczny udział.

Odpowiadając na wezwanie Zarządu Krajowego deklarujemy: Nie odpuścimy!

§ 2

Wobec powyższego Zarząd Regionu postanawia zorganizować wyjazd do Warszawy, pod Sejm grupy kujawsko pomorskiej w celu zademonstrowania naszej woli obrony Państwa Prawa, solidarności z protestującymi Posłami i sprzeciwu wobec kolejnym objawom niszczenia przez PiS naszego kraju.

§ 3

Odpowiedzialnym za organizację wyjazdu Zarząd ustanawia Andrzeja Bobkowskiego.

Odpowiadając na wezwanie Zarządu Krajowego deklarujemy: Nie odpuścimy!

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info