kod kp 3

Uchwały i oświadczenia

Uchwała nr ZRKuj-Pom/201711/28/20 do 25

Uchwała nr ZRKuj-Pom/2017/11/28/20
Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji” z dnia 28.11.2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wydarzeń regionalnych
§ 1
Na podstawie przysługujących mu uprawnień Zarząd Regionu postanawia powołać zespół do spraw
organizacji wydarzeń regionalnych. Osobą odpowiedzialną za tworzenie i działanie tego zespołu jest
Roman Piotrowski.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego


Uchwała nr ZRKuj-Pom/2017/11/28/21
Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji”
z dnia 28.11.2017 r.
w sprawie powołania zespołu ds. współpracy z samorządowcami
§ 1
Na podstawie przysługujących mu uprawnień Zarząd Regionu postanawia powołać zespół do spraw
współpracy z samorządowcami. Osobą odpowiedzialną za tworzenie i działanie tego zespołu jest
Tadeusz Kaniewski.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego


Uchwała nr ZRKuj-Pom/2017/11/28/22
Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji”
z dnia 28.11.2017 r.
w sprawie powołania zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
§ 1
Na podstawie przysługujących mu uprawnień Zarząd Regionu postanawia powołać zespół do spraw
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Osobą odpowiedzialną za tworzenie i działanie tego
zespołu jest Ryszard Musielak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego


Uchwała nr ZRKuj-Pom/2017/11/28/23
Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji”
z dnia 28.11.2017 r.
w sprawie powołania zespołu do propagowania korzyści wynikających z przynależności
do Unii Europejskiej
§ 1
Na podstawie przysługujących mu uprawnień Zarząd Regionu postanawia powołać zespół do
propagowania korzyści wynikających z przynależności do Unii Europejskiej. Osobą odpowiedzialną
za tworzenie i działanie tego zespołu jest Makary Wiskirski.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego


Uchwała nr ZRKuj-Pom/2017/11/28/24
Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji”
z dnia 28.11.2017 r.
w sprawie powołania zespołu do sprawowania obywatelskiej kontroli wyborów
§ 1
Na podstawie przysługujących mu uprawnień Zarząd Regionu postanawia powołać zespół do
sprawowania obywatelskiej kontroli wyborów. Osobą odpowiedzialną za tworzenie i działanie tego
zespołu jest Ewa Mikuła.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego


Uchwała nr ZRKuj-Pom/2017/11/28/25
Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji”
z dnia 28.11.2017 r.
w sprawie powołania zespołu do prowadzenia analiz w związku z działalnością KOD-u
§ 1
Na podstawie przysługujących mu uprawnień Zarząd Regionu postanawia powołać zespół do
prowadzenia analiz w związku z działalnością Komitetu Obrony Demokracji. Osobą odpowiedzialną
za tworzenie i działanie tego zespołu jest Rafał Sobaszkiewicz.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info