kod kp 3

Uchwały i oświadczenia

Oświadczenie Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji

A.Solecka 5.02.2018

W minionym tygodniu w „trybie faksowym” została odwołana z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Toruniu sędzia Katarzyna Borowy oraz w „trybie medialnym” prezes Sądu Rejonowego w Toruniu sędzia Andrzej Kurzych.

Jesteśmy przekonani, że oba te odwołania, jak wiele innych w całym kraju, dokonane na podstawie przyjętej w dniu 12 sierpnia 2017 roku nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, przyznającej nadmiernie poszerzone kompetencje ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, mają źródła wyłącznie polityczne. Ich celem nie jest przeciwdziałanie i zapobieganie ewentualnym niesprawnościom sądów i opóźnieniom w pracy, lecz zastraszenie środowiska sędziowskiego i pokazanie swojemu elektoratowi, jak skutecznie zaprowadza się obecnie porządek w sądach.

 

Oficjalnym powodem odwołania prezesa Andrzeja Kurzycha jest przewlekłość w rozpatrywaniu spraw gospodarczych. Warto, zatem wskazać, że o ile w roku 2016 spraw gospodarczych było w toruńskim Sądzie Rejonowym ok. 7.400, to w roku 2017 było ich już ok. 8.800 przy obniżeniu stanu sędziów orzekających z 8 do 5. Od pierwszej chwili urzędowania ministra Ziobro płyną do niego z całego kraju wnioski o powołanie spośród absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędziów do orzekania w dziesiątkach rejonów i okręgów. Wydaje się w chwili obecnej, że ponad dwuletnia bezczynność ministra w tej sprawie może mieć swe źródło w zamiarze doprowadzenia polskiego wymiaru sprawiedliwości do zapaści po to, aby w następnej kolejności mógł pojawić się zbawca systemu – rządzący minister i partia. Innym powodem może być już tylko skrajna niekompetencja ministra. O pogłębiającej się zapaści niech zaświadczy choćby to, że odwoływani sędziowie częstokroć nie mają formalnej możliwości zakończenia prowadzonych postępowań, sporządzenia uzasadnień czy choćby ich podpisania.

Odwołanym sędziom, pani Katarzynie Borowy i panu Andrzejowi Kurzychowi składamy podziękowanie za pełnioną służbę publiczną. Wierzymy, że ich szeroka wiedza i doświadczenie oraz nienaganna postawa moralna będą przydatne dla społeczeństwa w demokratycznym państwie.

Wszystkim sędziom polskich sądów życzymy warunków wykonywania pracy i pełnienia misji, w których ich niezależność i niezawisłość nigdy nie będą zagrożone.

Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Komitetu Obrony Demokracji

 22 stycznia 2018 roku

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info