kod kp 3

Uchwały i oświadczenia

UCHWAŁA Nr ZRKuj-Pom/ 2016/09/15/1

Zarządu Regionalnego Kujawsko-Pomorskiego KOD z dnia 15 września 2016 w sprawie objęcia funkcji przez Członków Zarządu Regionu

§ 1

W wyniku jawnego głosowania Członkom Zarządu Regionalnego powierzano następujące funkcje:

1. Zuzanna Lewicka-Burek – Wiceprzewodnicząca Zarządu – koordynator grup Lokalnych
2. Andrzej Bobkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu ds. logistyki i rozwoju
3. Marek Krupecki – Członek Zarządu ds. PR
4. Karol Słowiński – Członek Zarządu ds. prawnych i organizacyjnych
5. Roman Piotrowski – Skarbnik
6. Danuta Stępkowska – Sekretarz..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info