kod kp 3

Uchwały i oświadczenia

UCHWAŁA Nr ZRKuj-Pom/ 2016/09/15/2

Zarządu Regionalnego Kujawsko-Pomorskiego KOD z dnia 15 września 2016 w sprawie przyjęcia zasad prac Zarządu Regionu

§ 1

Biuro Zarządu Regionu mieści się w Toruniu, przy ul. Sobieskiego 35

§ 2

Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w czwartki o godz. 1730 w burze Zarządu. Posiedzenia mogą odbywać się poza biurem Zarządu (posiedzenia wyjazdowe)

§ 3

Wszystkie podjęte przez Zarząd Uchwały będą publikowane na stronie www.kodkp.info Oryginały Uchwał dostępne będą w biurze Zarządu Regionu udostępnia na pisemny wniosek członka KOD-u protokoły ze swoich posiedzeń. Poprzez wgląd do nich w biurze Zarządu

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info