kod kp 3

Uchwały i oświadczenia

Uchwała Nr ZRKuj-Pom/ 2016/10/20/3

Zarządu Regionu Kujawsko Pomorskiego KOD z dnia 20 października 2016 w sprawie powołania Regionalnej Grupy Edukacja

§ 1

Zarząd Regionu powołuje Regionalną Grupę Edukacja tymczasowo kierowaną przez Renatę Koszczewską-Smutek i zobowiązuje ją do zorganizowania grupy i opracowania planu pracy na najbliższe miesiące.

§ 2

Zarząd proponuje dwutygodniowy termin powołania grupy. Powołana grupa będzie działać na rzecz grup lokalnych. Po przygotowaniu planu i programu działania przez Regionalną Grupę Edukacja, zostanie on przedstawiony do akceptacji Zarządu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info